Populaire berichten

zondag 31 juli 2011

Bevestiging herfinanciering ECB

In mijn betoog heb ik het erover dat ECB geherfinanciert moet worden. Dit was nml een van de redenen waarom de ECB tegen een formele default was. Niet uit Europees financieel belang, maar uit eigen belang. Dus daar waar politici zich laten informeren door een financieel instituut als de ECB, blijkt dat hun belangen geheel anders zijn dan de Europesche financiele belangen. Iets wat natuurlijk zo vreemd is, dat de meeste mensen het niet zullen begrijpen hoe dat kan.


De Jager verzwijgt extra garantiestelling Griekenland

Vincent Andriessen
maandag 01 augustus 2011, 07:57
update: maandag 01 augustus 2011, 08:18
Jan Kees de Jager
Jan Kees de Jager
Minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft een onderdeel van het reddingspakket voor Griekenland verzwegen uit angst voor de reactie op de financiële markten.
Dat heeft hij zondagavond laat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
Het gaat om een tijdelijke garantiestelling die de eurolanden aan de Europese Centrale Bank (ECB) hebben verstrekt. De garantie is nodig in het geval dat Griekenland in een (selective) default zou geraken en de ECB de Griekse staatsleningen niet meer als onderpand voor ECB-leningen zou kunnen aanvaarden.
'Met deze tijdelijke garantie aan de ECB voor zolang het rating event duurt, wordt de ECB gevrijwaard van mogelijke verliezen in het geval Griekse banken leningen van de ECB met staatsgelieerde onderpanden niet zouden kunnen terugbetalen.'
Bewust verzwegen
De Jager schrijft dat hij bewust niet eerder over deze garantiestelling heeft geschreven:
'In de verklaring en in de brief aan de Kamer van 25 juli jl. is (nog) niet uitvoerig ingegaan op bovengenoemde garantiestelling. Mede met het oog op mogelijke reacties op de financiële markten is hier ook niet uitvoerig bij stilgestaan door de voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy, de Commissie-voorzitter Barroso, stafleden van de Commissie danwel door de verschillende regeringsleiders.'
De exacte omvang van de garantie vormt volgens De Jager nog onderwerp van overleg.

zaterdag 30 juli 2011

Griekse steun opnieuw in gevaar


- Een mooi nieuwsbericht wat mijn betoog ondersteunt. Door Griekenland te blijven financieren gebeurt juist dat waar ze eigenlijk bang voor zijn !


Griekse steun opnieuw in gevaar

Laatste update:  30 juli 2011 14:50info

AMSTERDAM – De stijgende rente op Italiaanse en Spaanse staatsleningen vormt een bedreiging voor het steunpakket voor Griekenland. Dit melden verschillende media zaterdag.

Foto:  AFP
Italië en Spanje hebben beide nog geen steun aangevraagd van het Europese noodfonds. Hierdoor doen ze wel mee aan het noodfonds en dragen ze dus geld bij aan sten voor Griekenland, Portugal en Ierland.
Italië en Spanje moeten nu rond de 6 procent rente betalen als zij nieuwe leningen afsluiten, maar Griekenland krijgt in september als het goed is een lening met 3,5 procent rente van het Europees noodfonds. Italië en Spanje maken dus verlies hierop.In het akkoord is afgesproken dat landen die meer rente moeten betalen dan ze terugkrijgen geen steun hoeven te verlenen. Dit kan een volgende probleem zijn in de steun voor Griekenland.

Bijdragen

Het hangt ervan af of Italië en Spanje er daadwerkelijk van afzien om bij te dragen aan een nieuwe steunronde. Beide landen hebben dit nog niet aangegeven, zo schrijft persbureau Reuters.
Italië levert een forse bijdrage van 17,9 procent aan het Europese noodfonds, Spanje draagt voor 11,1 procent bij.
Verder zou een nieuwe uitbetaling aan Griekenland ervoor kunnen zorgen dat de rentekosten van Italië en Spanje opnieuw gaan stijgen, waardoor ze op den duur ook aan het infuus van het noodfonds moeten.