Populaire berichten

zondag 31 juli 2011

Bevestiging herfinanciering ECB

In mijn betoog heb ik het erover dat ECB geherfinanciert moet worden. Dit was nml een van de redenen waarom de ECB tegen een formele default was. Niet uit Europees financieel belang, maar uit eigen belang. Dus daar waar politici zich laten informeren door een financieel instituut als de ECB, blijkt dat hun belangen geheel anders zijn dan de Europesche financiele belangen. Iets wat natuurlijk zo vreemd is, dat de meeste mensen het niet zullen begrijpen hoe dat kan.


De Jager verzwijgt extra garantiestelling Griekenland

Vincent Andriessen
maandag 01 augustus 2011, 07:57
update: maandag 01 augustus 2011, 08:18
Jan Kees de Jager
Jan Kees de Jager
Minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft een onderdeel van het reddingspakket voor Griekenland verzwegen uit angst voor de reactie op de financiële markten.
Dat heeft hij zondagavond laat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
Het gaat om een tijdelijke garantiestelling die de eurolanden aan de Europese Centrale Bank (ECB) hebben verstrekt. De garantie is nodig in het geval dat Griekenland in een (selective) default zou geraken en de ECB de Griekse staatsleningen niet meer als onderpand voor ECB-leningen zou kunnen aanvaarden.
'Met deze tijdelijke garantie aan de ECB voor zolang het rating event duurt, wordt de ECB gevrijwaard van mogelijke verliezen in het geval Griekse banken leningen van de ECB met staatsgelieerde onderpanden niet zouden kunnen terugbetalen.'
Bewust verzwegen
De Jager schrijft dat hij bewust niet eerder over deze garantiestelling heeft geschreven:
'In de verklaring en in de brief aan de Kamer van 25 juli jl. is (nog) niet uitvoerig ingegaan op bovengenoemde garantiestelling. Mede met het oog op mogelijke reacties op de financiële markten is hier ook niet uitvoerig bij stilgestaan door de voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy, de Commissie-voorzitter Barroso, stafleden van de Commissie danwel door de verschillende regeringsleiders.'
De exacte omvang van de garantie vormt volgens De Jager nog onderwerp van overleg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten