Populaire berichten

dinsdag 13 september 2011

Haagse bronnen: 'Griekenland is opgegeven


- Ben benieuwd hoeveel miljarden ze nog gaan verspillen aan die lui dan. Banken betalen wel terug, is het nu niet dan over 10 jaar wel. Dat kan je van de grieken niet zeggen.

Net als de financiële markten hebben ook de politieke leiders in Nederland, Duitsland en Finland er geen vertrouwen meer in dat de Grieken hun bezuinigingsplannen zullen waarmaken.
Het is daarom niet langer de vraag of, maar wanneer de Griekse schuld wordt geherstructureerd. Bovendien is het de vraag of het land dan binnen of buiten de eurozone blijft. Schuldeisers zoals banken en institutionele beleggers zullen pakweg de helft van hun vordering moeten afboeken. Griekenland heeft een ondraaglijke schuldenlast.
Reddingspakket
Een reddingspakket zoals de Europese regeringsleiders op 21 juli afspraken voor het noodlijdende Griekenland kan dat niet opvangen.
Dat zeggen gezaghebbende Haagse bronnen tegen het Financieele Dagblad. Herstructurering van de Griekse schuld is daarom de enige optie, zeggen deze bronnen. De zuidelijke lidstaten, waaronder ook Frankrijk, zijn echter nog niet zover in hun denken, dus er is nog geen politiek draagvlak.
EFSF
Om te voorkomen dat de financiële markten Italië of Spanje als volgende doelwit zien, krijgen deze landen voor de herfinanciering van hun uitstaande schuld enkele jaren hulp uit het Europese noodfonds EFSF.
In ruil daarvoor moet het duo beloven dat hun overheidsontvangsten en -uitgaven op korte termijn in evenwicht zijn zodat hun staatsschuld niet meer groeit en financiële markten hun vertrouwen in deze landen kunnen herwinnen.
Stemrecht opgeven
Om die belofte geloofwaardig te maken zouden Italië en Spanje enige tijd hun stemrecht over Europese besluiten moeten opgeven of afzien van structuurfondsen of andere jaarlijkse uitkeringen uit Europese subsidiepotten voor economische ontwikkeling. Pas als blijkt dat Italië en Spanje zich goed aan de afspraken houden kunnen ze hun stemrecht terugkrijgen evenals de toegang tot de Europese fondsen.
Deze sancties genieten de voorkeur van beleidsmakers omdat boetes en andere financiële sancties als ineffectief worden gezien. Schuldenlanden die hun tekorten niet onder controle krijgen hebben toch geen geld om boetes mee te betalen, zo luidt de redenering.
Waarschijnlijke en onwaarschijnlijke scenario's
Minister van Financiën Jan Kees de Jager wilde dinsdag niet openlijk speculeren over een Grieks faillissement. Wel dat hij samen met De Nederlandsche Bank en andere landen zich voorbereid op ‘alle waarschijnlijke en onwaarschijnlijke scenario’s’.
Op de vraag of een Grieks faillissement ordelijk kan verlopen, antwoordde de bewindsman: ‘Het is technisch heel erg lastig om een land binnen een monetaire unie iets netjes en gecontroleerd te laten doen. Als het misgaat zullen er altijd effecten zijn op centrale banken, op andere landen. Dus je zult rekening moeten houden met neveneffecten. Dat is de reden waarom we binnenskamers allerlei scenario’s bekijken’.
Schokproefanalyses
De Jager kondigde aan dat hij de voor de financiële beschouwingen, kort na Prinsjesdag, de Tweede Kamer ‘schokproefanalyses’ zal presenteren. Daarin wordt geanalyseerd wat voor gevolgen verschillende crisisscenario’s hebben op de economische groei, op de overheidsfinanciën en voor de financiële buffers van banken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten