Populaire berichten

donderdag 13 oktober 2011

ECB waarschuwt opnieuw tegen bijdrage private sector bij afstempelen staatschuld

- Terwijl de financiele markten voor 98% zeker weten dat Griekenland failliet gaat, begint de ECB vandaag voor de verandering eens onzin te roeptoeteren.
Zij hebben natuurlijk flinke interne ruzie gekregen met die duitsers die zijn opgestapt en hebben zelf natuurlijk enorm veel van de griekse staatsobligaties op de balans staan omdat ze die hebben geaccepteerd als onderpand. 
Dit heet nou spiegelen. Angst dat ze zelf niet meer solvabel zullen zijn door de afschrijvingen, omdat ze al die troep maar als onderpand blijven accepteren. Heel europa moet dus weer boeten voor wat gekrenkte egotjes bij de ECB.  Ze doen hier nml een indirecte oproep dat de europesche belastingbetaler verantwoordelijk wordt gesteld voor de historische, huidige en toekomstige uitgaven van Griekenland, Portugal en Ierland. Fijn zo'n instituut die de financiele stabiliteit bewaakt, maar daarbij de belangen vergeet van de hardwerkende belastingbetalende europeaan. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zich donderdag in haar maandbulletin opnieuw verzet tegen het opleggen van verliezen aan de private sector bij een schuldencrisis zoals die in Griekenland.Volgens de ECB kan een herstructurering van de schuld die in bezit is van de private sector, de financiële stabiliteit van de monetaire unie in gevaar brengen. 
 
Het debat over ‘private sector involvement’ (PSI) is actueel. Banken kwamen in juli overeen vrijwillig 21% in te leveren op Griekse staatsobligaties, maar de laatste weken klinkt de oproep dat die bijdrage hoger moet worden omdat de situatie in Griekenland is verslechterd.
Directe negatieve effecten
Volgens de ECB kunnen er bij PSI directe negatieve effecten verwacht worden op de hele bankensector in de eurozone. ‘Het is zeker dat het directe negatieve effecten heeft op de solvabiliteit van banken en financiële instellingen in het land zelf, maar het zal ook impact hebben op de balans van banken in andere eurolanden middels de buitenlandse staatsobligaties die in bezit zijn, aandelenbelangen, de financiering of via de filialen in het land in kwestie. Dit zou het noodzakelijk kunnen maken om op grote schaal herkapitalisaties van banken door te voeren.’
Ten tweede wijst de centrale bank er op dat er besmetting door de hele eurozone kan plaatsvinden door vertrouwenseffecten. ‘Als het toepassen van PSI in één land tot een plotse toename van de risicoaversie leidt op de financiële markten, dan kan dat de toegang van andere landen tot de kapitaalmarkt beperken.’ Dat zou betekenen dat ook andere landen het lastig krijgen hun staatsschuld te (her)financieren op de kapitaalmarkten. ‘Dat kan zelfs al plaatsvinden als er economisch niets is veranderd in die landen ten opzichte van de situatie voor de toepassing van PSI.’
Houdbaarheid
Volgens de ECB zullen beide effecten elkaar hoogstwaarschijnlijk versterken. De herkapitalisatie van banken zal voor een deel moeten worden gedragen door overheden. Daardoor komt de houdbaarheid van de overheidsbegrotingen verder in het geding. Dat kan weer tot een verslechtering van het kredietoordeel leiden. Dat zou weer de financiering van banken onder druk zetten, de groeivooruitzichten van de sector verminderen en een grotere herkapitalisering rechtvaardigen.
De ECB stelt verder dat PSI de reputatie van de muntunie kan beschadigen en dat daardoor volatiliteit op de valutamarkt kan ontstaan. Ook zouden beleggers kopschuw kunnen worden om nog hun geld uit te zetten in beleggingen in de munt van een muntunie waarvan niet zeker is of de landen hun verplichtingen wel volledig nakomen.
'Moral hazard'
Het argument dat door PSI marktpartijen sterker gedwongen worden om in de toekomst beter op de opbouw van risico’s te letten, gaat volgens de ECB maar ten dele op. De strengere marktdiscipline weegt volgens Frankfurt niet op tegen de ‘moral hazard’ die met de afstempeling wordt gecreëerd. ‘Als een overheid weet dat het zijn contractuele verplichtingen niet volledig hoeft na te komen, maar de schuld kan herstructureren, dan kan dat de opbouw van excessieve schulden uitlokken.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten