Populaire berichten

donderdag 20 oktober 2011

Korting op pensioenen raakt miljoen Nederlanders

Wat heeft dit te maken met Griekenland zal u denken ? Nou alles. Dit is een direct gevolg van de huidige crisis die wordt veroorzaakt door onze steun aan Griekenland en waar iedere werkende Nederlander driedubbel door wordt genaaid. Door de lage rente, de hoge inflatie en kapitaalvernietiging.

- Als eerste moest de ECB om de crisis te bezweren de rente flink laten dalen naar de 1,5% waardoor ook de rente op de kapitaalmarkt nu zo historisch laag staat en u dus leest hoe pensioenen niet meer aan hun toekomstige verplichtingen kunnen doen.
- Dan hebben we naast Griekenland de rest van Zuid-Europa die moeite heeft met de omvang van zijn schulden, maar wel participeert in het steunfonds en zo dus garant moet staan voor meer schulden dan ze zelf al hebben. (voor de schulden van Griekenland, Portugal, Ierland) Het schuldenprobleem die ze dus proberen in te dammen wordt dus alleen maar groter met gevolg een nog hogere rente voor Zuidelijk Europa en een nog lagere rente voor ons en dus nog meer problemen voor onze Pensioenfondsen ivm hun toekomstige verplichtingen.
- Door de crisis wordt het vertrouwen in de europesche economie ondermijnt wat zal zorgen voor een nieuwe recessie en dus kapitaalvernietiging. Aandelen worden minder waard, uw huis wordt minder waard etc., wat een extra reden zal zijn voor de problemen van Pensioenfondsen.
- De ECB probeert ondertussen maar een bankencrisis te voorkomen door veel liquiditeiten het systeem in te pompen en de rente te verlagen. Hierdoor staat echter wel de inflatie op 3%, terwijl de rente op onze staatsobligaties iets boven de 2% ligt. Niks voor niks gaan we er in koopkracht flink op achteruit komende jaren. Alles wordt steeds duurder, terwijl onze lonen niet meestijgen en ons spaargeld elk jaar minder waard wordt. (dus ook onze pensioenen) Deze situatie is uiteraard gunstig voor als je schulden hebt, en ongunstig voor een (relatief) spaarzaam landje als ons.

De Jager zegt dus op te komen voor onze belangen, maar naait ons waar we bijstaan. Onze belangen worden vernietigd waar we bijstaan.
- Onze koopkracht wordt elk jaar minder door de hoge inflatie en achterblijvende loonontwikkeling.
- Naast het feit dat ons loon elk jaar minder waard wordt. Wordt tov dat loon ons pensioen ook minder waard, doordat er op gekort wordt. Dit is dus dubbelop !
- Onze staatsschuld wordt steeds groter door alle steun aan Griekenland en ander landen, bijstorten zal dus niet kunnen, want het geld is al op. Dit kost dus ook extra geld via belastingen. Driedubbelop dus !
- Daarnaast nog de crisis, waardoor aandelen, vastgoed en zelfs spaargelden steeds minder waard worden, kortom u wordt van zoveel kanten genaaid dat een gemiddelde gang-bang porno er niks bij is.

Het gaat dus niet alleen om de directe Miljarden die we kwijt zijn door onze steun aan Griekenland. Door het effect wat deze steun teweegbrengt zal de hard werkende nederlander snel bij het punt komen dat ie de last niet meer kan dragen. Daarom nog een keer de oproep om deze petitie te tekenen, want beter laat dan nooit.
http://petities.nl/petitie/geen-geld-meer-naar-griekenland


Ruim honderd pensioenfondsen dreigen per april 2013 te moeten korten op de pensioenen, uitgaande van nog vertrouwelijke cijfers van eind september. De korting kan oplopen tot 15% van de pensioenuitkering. Gemiddeld gaat het om een hap uit het pensioen van 3%. De pensioenen van meer dan een miljoen mensen, zowel gepensioneerden als werknemers, worden hierdoor getroffen.
Dat zegt koepelorganisatie de Pensioenfederatie tegen Het Financieele Dagblad op basis van gegevens van DNB en de ingekeken kwartaalcijfers van vijf grote fondsen die vandaag worden gepubliceerd.
‘De rekening moet nu worden betaald’, zegt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie. ‘De tijd dat er kon worden gewacht met afstempelen is voorbij.’
Nooit eerder werd er op zo’n grote schaal het mes gezet in de pensioenen. Riemen zegt dat een groep van ruim honderd fondsen er bijzonder zwak voor staat. Zij hebben niet alleen een dekkingstekort, maar lopen ook achter op het herstelpad van 2009. Deze fondsen moesten destijds laten zien hoe ze in vijf jaar boven de vereiste dekkingsgraad van 105% wilden uitkomen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen.
Korten is onafwendbaar
Namen van probleemfondsen kan de Pensioenfederatie niet noemen. Van de groep grote fondsen die vandaag met cijfers komt, stonden metaalfondsen PME en PMT er in augustus het slechtste voor met dekkingsgraden van respectievelijk 91,5% en 92%. De metaalfondsen hebben samen 1,8 miljoen deelnemers, waarvan ruim 300.000 gepensioneerden.
Volgens cijfers van eind september hebben totaal zo’n 250 fondsen een tekort. Er zijn ook fondsen die ondanks een dekkingstekort nog wel op het herstelpad zitten. Zij hoeven volgens Riemen waarschijnlijk niet af te stempelen, omdat zij nog andere maatregelen kunnen treffen om weer uit de problemen te geraken.
Riemen zegt dat de definitieve balans eind dit jaar moet worden opgemaakt, maar dat korten voor een aantal pensioenfondsen onafwendbaar is ‘Er is nog niet eerder op deze grote schaal gekort.’ Tot dusver ging het elk jaar slechts om enkele fondsen.
Marktrente is verstoord
De Pensioenfederatie probeert DNB en het ministerie van Sociale Zaken te overtuigen om twee regels aan te passen. Riemen zegt dit niet te doen om de pijn te verzachten. ‘Zeker bij fondsen die nu onder de 90% zitten, wordt sowieso gekort.’ Hij wil de regels aanpassen om het afstempelen beter te kunnen uitleggen aan pensioendeelnemers. ‘Als het korten gebaseerd is op een momentopname wordt dat moeilijk.’ Nu is het zo dat de beslissing om af te stempelen wordt genomen op basis van de dekkingsgraad van 31 december. Riemen wil liever het gemiddelde nemen over een periode.
Een andere aanpassing betreft de rekenrente die wordt gebruikt om de verplichtingen van fondsen te berekenen. Volgens Riemen is de gebruikte marktrente bij lange looptijden verstoord. ‘Daarom pleiten wij ervoor dat de rente vanaf bijvoorbeeld een looptijd van 15 jaar wordt gefixeerd.’ Hierdoor komt de rente voor lange looptijden op een hoger niveau te liggen, waardoor de verplichtingen dalen en de dekkingsgraad stijgt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten