Populaire berichten

dinsdag 11 oktober 2011

Trojka geeft groen licht voor geld voor Grieken

- Onbegrijpelijk nieuws weer. Na alle fraude die de Grieken hebben gepleegd om in de EMU te mogen, houden ze zich nu WEER niet aan de afspraken. Ze hebben zich nog nooit aan de afspraken gehouden en doen dit ondanks alles waar ze verantwoordelijk voor zijn nu weer niet ! En weer ! laten we ons naaien en gaan we maar door geld in deze lege put te smijten. Had de Jager niet gezegd dat ze geen geld meer zouden krijgen als ze zich niet aan de afspraken zouden houden ? 
Waarom wij nederlanders het zo makkelijk pikken dat de Jager maar leugen na leugen blijft verkondigen en ons belastinggeld verkwist is mij een raadsel. Slechts 6200 mensen hebben de moeite genomen om de petitie (goed) te ondertekenen. http://petities.nl/petitie/geen-geld-meer-naar-griekenland

De trojka van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie geven groen licht voor de uitbetaling van de zesde tranche van de noodlening voor Griekenland.
Dat stelt de trojka in een dinsdagmiddag uitgegeven verklaring. De organisaties adviseren aan het IMF-bestuur en aan de eurolanden om de tranche van € 8 mrd begin november uit te keren. Zonder dat geld zou het land in de loop van die maand failliet gaan.
De inspecteurs stellen vast dat Griekenland zijn doelstelling voor dit jaar niet haalt. Dat komt 'deels door een verdere daling van het bruto binnenlands product, maar ook door achterstanden in de invoering van enkele afgesproken maatregelen'.
Begrotingstekort
De trojka meldt niet hoe hoog het begrotingstekort nu uitpakt, maar volgens bronnen komt die uit op circa 9% van het bbp, terwijl het doel 7,6% was. Voor 2012 wordt Griekenland niet gebonden aan een tekort van 6,5% zoals afgesproken, maar moeten ze het tekort in euro's halen, waarmee de groter dan verwachte recessie automatisch is verdisconteerd.
De Griekse regering stelde steeds dat de achterstanden het gevolg zijn van de recessie en dat de doelen daarom omlaag bijgesteld zouden moeten worden. De trojka vindt dat het begrotingstekort in 2012 uit moet komen op maximaal € 14,9 mrd wat onder de oude groeiramingen gelijk was aan 6,5% van het bbp. Als de krimp nog groter wordt dan verwacht, dan komt het doel van 6,5% verder uit beeld.
Private bijdrage
De trojka spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een private bijdrage aan de Griekse redding. Wel stellen de organisaties dat 'het succes van het programma afhangt van het mobiliseren van adequate financiering'.
Over de houdbaarheid van de Griekse staatsschuld doen de organisaties geen uitspraken. In Europa gaan steeds meer stemmen op om 50 - 60% van de Griekse schuld af te boeken. Daarmee lopen de banken tegen forse verliezen op.
Privatiseringen
De inspecteurs constateren dat er voortgang is geboekt bij de afgesproken privatiseringen. Toch lopen de Grieken nog achter bij de afspraken. Nog steeds is het de bedoeling dat Griekenland eind 2014 voor € 35 mrd door verkoop van staatsbedrijven moet hebben binnengehaald.
De extra maatregelen die de regering heeft aangekondigd moeten voldoende zijn om de doelen voor 2012 te halen, zo schat de trojka in. Maar voor de jaren erna zijn wel nog extra ingrepen nodig, alus de trojka. De inspecteurs dringen erop aan dat de regering snijdt in de uitgaven en niet weer zoekt naar belastingverhogingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten