Populaire berichten

zondag 27 november 2011

Opbrengst privatisering Griekenland mogelijk te laag

- Goh wat een verrassing. Dat je dit nou niet zag aankomen ? ;-)
Laatste update:  27 november 2011 10:22info

AMSTERDAM – Griekenland gaat de doelstelling voor de opbrengst uit de verkoop van Griekse staatsbedrijven voor 2012 misschien missen. Het economisch klimaat gooit roet in het eten.

Foto:  ANP
Dit verklaart het hoofd van het agentschap dat verantwoordelijk is voor de privatiseringen, zo meldt persbureau Reuters zondag.
Griekenland wil volgend jaar 9,3 miljard euro ophalen uit privatiseringen en normaliter zou dit te halen moeten zijn, verklaart Costas Mitropoulos, hoofd van het agentschap.
“Maar de realiteit zal laten zien of deze veronderstellingen correct waren. Om te verkopen moeten er kopers zijn”, aldus Mitropoulos. “Maar als deze moeilijke economische situatie doorgaat dan is het zeker dan het erg moeilijk gaat worden om kopers te vinden voor onze eigendommen.”

zaterdag 26 november 2011

ECB-bazooka, de volgende mogelijke steunronde, kan einde euro inluiden !

- Na onze steun aan Griekenland is de volgende steunronde gedoopd tot de ECB-bazooka. Dit zou volgens sommige economen (waarschijnlijk uit de financiele wereld, die gewoon een koper willen van hun financiele producten) de enige oplossing zijn om de euro nog te redden. Het mechanisme zoals uitgelegd in "waarom onze steun aan griekenland juist een crisis zal veroorzaken" geld natuurlijk ook voor deze steun. Maar we zijn nu bijna een half jaar verder en steeds meer mensen beginnen dit mechanisme te begrijpen en in te zien. Het lijkt er steeds meer op dat ik geen roepende meer ben in de woestijn, maar dat er een kleine oase aan het ontstaan is. Gaat het dan toch nog allemaal goedkomen ?

Veel economen willen dat de Europese Centrale Bank de euro redt. Maar ook dit laatste redmiddel kan faliekant mislukken.Economen als Willem Buiter, Paul de Grauwe en Bas Jacobs zien maar één uitweg uit de eurocrisis: de Europese Centrale Bank (ECB) moet massaal staatsobligaties opkopen. Alleen als de ECB zichzelf uitroept tot een zogenoemde lender of last resort is de eurozone te redden.
Maar is dat ook zo? Is bij de inzet van de oneindig diepe zakken van de ECB succes verzekerd? Daar lijken velen wel op te hopen. Want ook veel economen of politici die er principieel op tegen zijn, houden deze optie van de ECB-bazooka graag achter de hand.
Laatste redmiddel
Maar goed ingevoerde bronnen vrezen dat dit laatste redmiddel helemaal geen redding biedt. Hoe ziet zo’n scenario eruit?
Stel dat de ECB nú bekend maakt dat ze bereid is een oneindige hoeveelheid geld in staatsleningen van eurolanden te steken. Dat betekent dat de centrale bank een einde maakt aan de limitering van de opkoopoperatie tot €20 mrd per week, zoals de bank nu zichzelf heeft opgelegd. Daarmee komt ook een einde aan het neutraliseren van de aankopen, oftewel: de geldpersen gaan aan.
De ECB begint met de grootschalige aankoop van Italiaans en Spaans papier, veel massiever dan tot nog toe is gebeurd. Het doel van deze operatie is immers om de rentes op die staatsleningen terug te dringen naar een minder problematisch niveau, zeg 4,5%.
Met de stille en behoedzame aankoop van staatsobligaties is de teller bij de ECB inmiddels al op €194,5 mrd komen te staan. Een agressieve en grootschalige actie zal er al snel toe leiden dat de centrale bank voor € 1000 tot 2000 mrd aan stukken opkoopt. Bij Italië en Spanje zal het niet blijven. De onrust bereikte de afgelopen dagen ook België en in mindere mate Frankrijk.
Politieke crisis
Beleggers zullen zich afvragen welk probleem hiermee is opgelost. Ze hebben in ieder geval een koper van hun staatspapier. Dat is alvast geruststellend. Maar is dat op zichzelf reden genoeg om niet meer van die stukken af te willen?
In de beleving van veel economen is alleen al de aankondiging door de ECB voldoende om de rust te laten weerkeren. Maar erg reëel is dat niet. Want achter de schuldencrisis speelt de echte crisis en die is van politieke aard. De politieke aanpak in Europa is al twee jaar chaotisch en wordt meer gekenmerkt door een kakofonie van tegenstrijdige meningen dan door een harmonieuze aanpak.
De crux is: die politieke crisis wordt door de ECB-bazooka niet opgelost. Sterker nog, die wordt alleen maar erger. Het handelen (of beter gezegd: het niet-handelen) van ex-premier Silvio Berlusconi heeft aangetoond dat een ingreep door de ECB een enorme stimulans is om achterover te leunen. Wat zou er in België gebeuren als de politieke onmacht daar wordt beloond met de ondersteuning door de ECB van de Belgische rente?
Tijd kopen
Interventies van de ECB zijn bedoeld om tijd te kopen. In die tijd moeten de Europese politici met een oplossing komen. Maar zelfs na twee jaar, en onder zware druk van de financiële markten, zijn zij er nog niet in geslaagd het euronoodfonds echte vuurkracht te geven. Er zijn verbeteringen en ophogingen afgesproken die nog altijd niet in werking zijn getreden.
Het diepe wantrouwen van beleggers tegen Europese politici zal dan ook niet verdwijnen. Dat betekent dat de druk op perifere staatsobligaties zal blijven bestaan en dat de ECB moet blijven opkopen. En dat wantrouwen zoekt een uitweg. Zowel langetermijnbeleggers als speculanten gaan hun aandacht verleggen. Oostenrijk komt onder vuur. Het triple-A-land heeft het toch al wat moeilijker door de aanhoudende crisis in Oost-Europa.
Verbroken standaardverbinding
Uiteindelijk ontspringen Finse, Nederlandse en ook Duitse staatsobligaties de dans niet. De ECB komt in de positie dat de financiering van alle staatsschulden moet worden gestut. Als de ECB dit nog conform het EU-verdrag doet, dan koopt die alleen stukken op de secundaire markt (onderlinge handel in staatsobligaties). Mogelijk dat de standaardverbinding met de primaire markt (de emissie door lidstaten) verbroken wordt, zoals in Spanje nu al het geval is. Dat betekent dat de rente kunstmatig laag is, maar dat niemand nieuw uit te geven staatsleningen wil kopen.
Het is ook denkbaar dat de ECB in zo’n noodsituatie de regels aan zijn laars lapt en ook rechtstreeks stukken opkoopt van overheden. Deze monetaire financiering zal grote weerstand oproepen in de Duitse politiek en bij ECB-bestuurders. En bij burgers die de inflatie hard zien oplopen. Dan loopt de bank ook nog het risico dat boze Duitsers bij het Constitutioneel Hof in Karlsruhe gaan klagen. Waarschijnlijk met succes.
Er rest beleggers en speculanten nog maar één uitlaatklep voor hun diepe wantrouwen tegen de politiek en dat is de munt. Nu al zijn er aanwijzingen dat de euro zelf kan gaan lijden onder de crisis. Op dat moment is de Europese Centrale Bank aanbeland in een situatie die ze juist te allen tijde wilde voorkomen: de ondergang van de euro.

donderdag 24 november 2011

'Eurozone zit al in een recessie'

- Nu de crisis zich aan het ontwikkelen is, krijg je eindelijk steeds meer geluiden die mijn betoog van 5 maanden geleden bevestigen en dat het juist onze steun aan Griekenland is die deze crisis heeft vergergerd en juist zorgde voor de besmetting. Dat waar ze zo bang voor waren en met alle macht wilde voorkomen, hebben ze zelf veroorzaakt. Dat komt ervan door te handelen uit angst ipv gezond verstand. Eerst vertrekkend ECB bestuurder Stark, nu maakt de IMF een duidelijke opmerking (laatste alinea van het artikel) en ook een colum in het FD van de chief economist van ABNAMRO.'Eurozone zit al in een recessie'

Laatste update:  23 november 2011 22:45info

WASHINGTON - De eurozone bevindt zich momenteel in een economische recessie. Dat concludeerde de Institute of International Finance (IIF) woensdag.

Foto:  AFP
''De situatie in de eurozone is de afgelopen maand serieus verslechterd'', stelde de internationale bankenclub in een rapport.
''De economie bevindt zich volgens ons nu in een recessie, die de overheidstekorten alleen maar groter zal maken en de bezittingen van banken verder zal verzwakken.''Volgens het IIF krimpt de economie van de eurolanden zowel in dit kwartaal als in het volgende gemiddeld met 2 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Voor heel 2012 wordt een krimp van 1 procent voorspeld.

Verschillende kanalen

De problemen van de eurolanden raken ook de rest van de wereld, waarschuwde het instituut dat wereldwijd ruim 450 financiële instellingen vertegenwoordigt. ''De zwakte in de eurozone zal via verschillende kanalen overslaan. Een van de meest directe en meest krachtige kanalen loopt via de bankensector.''
Het IIF uitte verder kritiek op de nieuwe noodsteun voor Griekenland, waarbij banken 50 procent afschrijven op hun Griekse staatsobligaties. ''De schuldverlichting voor Griekenland heeft investeerders weggejaagd van andere perifere markten.''

Een niet te missen kans


Eigenlijk heet ik Jong Xi Han en ben ik bij de centrale bank in China verantwoordelijk voor beleggingen. Onze reserves nemen gemiddeld met twee miljard dollar per dag toe, dus we zijn druk.


Onlangs kreeg ik bezoek van een Europese delegatie; of ik geld in het noodfonds wilde investeren, zou een niet te missen kans zijn. Wonderlijk. Is het inkomen per hoofd in het armste euroland niet veel hoger dan dat in China? Moeten wij Europa redden? Bovendien heeft Europa geen probleem op de betalingsbalans, dus waarom zoeken ze hulp in het buitenland? Daar komt bij dat de overheidsfinanciën van de landen van de eurozone samen niet buitengewoon problematisch zijn. Dan kunnen ze hun problemen toch makkelijk zelf oplossen?
Voordat ik geld in iets steek, onderzoek ik altijd hoe er wordt omgegaan met crediteuren. Waar sta je als belegger als er iets mis gaat? In krantenknipsels van vorig jaar vond ik bemoedigende berichten.
Ik wist dat Griekenland in problemen was gekomen, maar las dat Europese leiders min of meer hadden toegezegd dat er geen schuldafschrijving zou plaatsvinden, in ieder geval niet voor medio 2013. Daar hadden ze dat noodfonds in eerste instantie voor opgericht.
Op het rechte spoor
Logisch ook natuurlijk. Als een land in problemen komt, probeer je eerst de economie weer op het rechte spoor te zetten en dan zie je vervolgens later wel welk deel van de schuld draagbaar is. Als je dat omkeert, blijf je misschien bezig. Toen ik verder bladerde in mijn knipselmap, viel mij echter op dat de discussie over schuldafschrijving in de zomer van 2011 toch weer was opgelaaid. En op 21 juli werd een selecte groep houders van Griekse staatsleningen gevraagd vrijwillig 21% van de schuld af te stempelen.
Een kennis van mij hoorde bij die groep. Hij baalde na de eerdere toezeggingen. Gelukkig had hij een verzekering tegen wanbetaling gekocht op de zogeheten cds-markt. Tot zijn ontsteltenis werd er echter een zodanige constructie gekozen dat zijn verzekering niet uitbetaalde. Weer balen voor hem. Hij baalde helemaal toen het percentage van 21% drie maanden later werd verhoogd naar 50%. Waar zou dat eindigen? Om verdere schade te voorkomen, verkocht hij al het papier in zijn bezit van andere Europese overheden waarvan de kredietkwaliteit niet boven elke twijfel verheven is.
Hij was niet de enige en zo kwam Italië in de problemen. Het is evident dat het Europese noodfonds te klein is om Italië en eventueel andere landen op te vangen. In plaats van het fonds te vergroten, besloten de Europese leiders het fonds om te vormen tot een instelling die verzekeringen gaat verkopen tegen wanbetaling door overheden.
Toekomst is heel onzeker
Daar begreep ik niets van. Hadden ze een dergelijk product zelf niet juist ondermijnd? De aaneenschakeling van ongelukkige beslissingen geeft een potentiële belegger van buiten niet direct een goed gevoel.
Als je investeert, kijk je natuurlijk ook even naar de valuta waarin de investering moet plaatsvinden. Ik vind de euro tamelijk duur, dat maakt het niet erg aantrekkelijk voor mij. Belangrijker echter is dat ik geluiden hoor over het opbreken van de euro.
Die komen niet alleen van Angelsaksische commentatoren. Nee, ook sommige Europese beleidsmakers zeggen dat ze landen uit de euro moeten kunnen zetten. Daarmee is de toekomst van de munt heel onzeker. Hoe kunnen ze mij nou vragen om euro’s te kopen terwijl ze zelf met de ontmanteling of ten minste reconstructie van die munt bezig zijn?
Even een miljard beleggen
Nee, ik zie niet waarom dit een niet te missen kans zou zijn en leg het dossier opzij. Ik moet weer even een miljard beleggen.
Wat zal ik doen, een Amerikaanse staatslening met een rendement van zo’n 2% of een Italiaanse met een rendement van bijna 7%? Misschien vandaag toch nog maar even een miljardje naar de VS.
Han de Jong is chief economist bij ABN Amro.

maandag 21 november 2011

Stark: schuldencrisis besmet kernlanden

Maar bezuinigingen kunnen toch juist ook een spiraal in werking zetten zegt men dan. Teveel bezuinigen zal de economische groei om zeep helpen en alles erger maken. Economen en politici die zo redenen begrijpen niet dat onze hele economisch en financieel systeem is gebouwd op dat ene woordje, het woordje vertrouwen !

De economie kan pas weer herstellen en groeien als het vertrouwen weer terug is. Zolang politici blijven handelen uit angst. De problemen niet alleen voor zich uit blijven schuiven, waardoor het wantrouwen blijft en dus de negatieve spiraal erger wordt, maar ook mede veroorzaken, zal de crisis alleen maar verergeren.

http://geengeldnaargriekenland.blogspot.com/2011/11/rente-italiaanse-staatsleningen-door.html


Dit schreef ik dus bijna 2 weken geleden. Nu komt er een bericht in de media dat de heer Stark ook deze mening is toegedaan. Laten we hopen dat dat er meer van dit doort geluiden komen zodat er een echte oplossing kan komen. FF verlies nemen op korte termijn om daarna weer met vol goede moed verder te gaan.

Stark: schuldencrisis besmet kernlanden

Gepubliceerd op 21 nov 2011 om 14:54 | Views: 651 | Onderwerpen: schuldencrisis
DUBLIN (AFN) - De schuldencrisis heeft zich verspreid naar de kernlanden van de eurozone en zet een rem op de economische groei. Dat zei de vertrekkend hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), Jürgen Stark, maandag op een bijeenkomst in Dublin.
,,De schuldencrisis is heviger geworden en verspreidt zich nu naar andere landen, waaronder de zogeheten kernlanden'', zei Stark. ,,Dat is een nieuw fenomeen.'' Tot de kernlanden van de muntunie worden de landen gerekend met de hoogste kredietstatus. Dat zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Finland en Luxemburg.
Volgens Stark zorgt de schuldencrisis voor een zwakke economische groei in het huidige kwartaal. ,,Gebaseerd op onze meest recente informatie voorzien we geen economische verzwakking op lange termijn, maar een mindere periode. We moeten onszelf niet een recessie in praten.''
Serieuze problemen
De schuldencrisis beperkt zich volgens de Duitse econoom niet tot de eurozone. ,,De meeste ontwikkelde economieën hebben serieuze problemen met hun schuld.''
Het is daarom van belang dat alle landen hun schuldenlast weer houdbaar maken, stelde hij. Op die manier kan het vertrouwen, dat nu ontbreekt, weer worden hersteld. ,,De schuldencrisis is vooral een vertrouwenscrisis. Er is een gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheden van politici om de juiste stappen te zetten en angst voor de gevolgen op lange termijn voor de economische groei en de werkgelegenheid.''

zaterdag 19 november 2011

Ook Trojka kan Samaras niet overtuigen

- Ook dit zal waarschijnlijk wel weer geaccepteerd worden. Alsof we niet allang doorhebben dat in de komende jaren ergens besloten gaat worden niet terug te betalen. Struisvogelpolitiek van politici die zoals gewoonlijk geen echte beslissingen durven te nemen.

http://fd.nl/economie-politiek/712855-1111/ook-trojka-kan-samaras-niet-overtuigen?visited=true

De Griekse politicus Antonis Samaras blijft weigeren zijn handtekening te zetten ter schriftelijke goedkeuring van de Griekse bezuinigingen.

De leider van de centrumrechtse partij Nea Demokratia kreeg vandaag bezoek van afgevaardigden van de trojka van IMF, ECB en Europese Commissie. Samaras zei na afloop van die ontmoeting tegen Reuters dat hij bij zijn standpunt bleef. Samaras claimt dat zijn mondelinge toezegging voldoende is.
Europa eist sinds twee weken geleden dat alle grote Griekse politieke partijen zich achter het laatste akkoord met de EU scharen. Samaras is de enige die niet wil tekenen, volgens zijn tegenstanders om enige bewegingsvrijheid te hebben met de verkiezingen in februari in aantocht.
Met de weigering van Samaras blijft ook de uitbetaling van de volgende tranche van €8 mrd van de steunlening aan Griekenland in gevaar. Die tranche staat gepland voor halverwege december.

woensdag 16 november 2011

Grieks begrotingstekort dit jaar mogelijk boven 9%

Dankzij onze steun mag Griekenland zich elke maand weer meer en meer in de schulden steken. Elke maand lezen we dat het toch allemaal wat meer tegenzit dan verwacht. Zo doorzichtig, maar wel geaccepteerd door ons. Een land wat failliet is, mag van ons zich voor bijna 10% van het BNP! meer in de schulden steken. Wij maar keihard bezuinigen om ons tekort weer onder de 3% te brengen.
Ondertussen is de Nederlandse rente ook al opgelopen, wij betalen op dit moment een opslag van 0,65% op de Duitse rente.

http://fd.nl/dowjones/220898-1111/grieks-begrotingstekort-dit-jaar-mogelijk-boven-9_bron_dow_jones


Grieks begrotingstekort dit jaar mogelijk boven 9%

woensdag 16 november 2011, 14:17
AMSTERDAM (Dow Jones)--Het begrotingstekort van Griekenland kan dit jaar boven de 9% van het bruto binnenlands product uitkomen, tegen de eerder verwachte 8,9% a 9% vanwege het verder wegzakken in economische recessie, stelt een senior overheidsfuntionaris woensdag.
"Het zal waarschijnlijk boven de 9% liggen, omdat de recessie dit jaar op zo'n 6% zal komen. De eerste raming zal luiden dat het begrotingstekort rond 9,2% ligt", aldus de functionaris met directe kennis van de Griekse staatsfinancien.
"Het innen van belasting blijft het grootste probleem", zegt hij, terwijl hij erop wijst dat in de laatste twee maanden van het jaar de Griekse staat EUR12 miljard aan belastinginkomsten incalculeert, maar dat dit rond de EUR10 miljard kan blijven steken.
De Griekse conservatieve leider Antonis Samaras, wiens partij deelneemt aan de nieuwe regeringscoalitie, maakte eerder woensdag bekend dat de economie dit jaar zal krimpen met 6% en niet met 5,5% zoals eerder voorzien.
Het hoger dan verwachte tekort kan het land ertoe dwingen meer bezuinigingen af te kondigen. Hierop zouden de inspecteurs van de trojka van Internationaal Monetair Fonds, Europese Centrale Bank en Europese Unie aan kunnen dringen als ze wellicht al vrijdag met de regering in Athene spreken.
De trojka moet beslissen of een volgend deel van EUR8 miljard van het internationale steunpakket wordt vrijgegeven. Dit bedrag is hard nodig, aldus de functionaris. "De schatkist raakt leeg. Alle betalingen van de staat zijn bevroren, salarissen en pensioenen uitgezonderd."
Door Costas Paris en Anton Reijinga; Dow Jones Nieuwsdienst; anton.reijinga@dowjones.com; +31-20-571 5213

maandag 14 november 2011

Bevestigingen

Wat bevestigingen die ik tegenkom in de media over mijn betoog afgelopen donderdag, betreffende de Italiaanse rente.

- Ik legde uit hoe onze steun aan griekenland mede-verantwoordelijk was voor de hogere Italiaanse rente:

http://www.ifre.com/banks-to-dump-more-italian-debt/1615206.article

According to people close to some of the bank disposals, the efforts of the European authorities to ensure that a Greek debt restructuring would not trigger CDS payouts has driven much of the bond selling. Unable to confidently hedge their exposures, many are choosing to sell – even at a loss.


With the ECB providing a bid for Italian bonds that might not otherwise exist, board members at some of Europe’s largest bank say now is the time to accelerate disposals.


- Ik legde uit dat alles in het woordje vertrouwen zit. Dat groei pas weer terug zal komen als er weer vertrouwen is en zolang we blijven steunen, zal er juist onzekerheid blijven:


http://www.telegraaf.nl/overgeld/consument/10908601/__Kwart_ligt_wakker_door_geldzorgen__.html?cid=mobiel

Zolang de onzekerheid rond de euro voortduurt, zit er volgens meer dan de helft van de Nederlanders niets anders op dan zelf te bezuinigen. Vooral aan boodschappen, kleding, horeca en vakanties wordt sinds kort minder geld uitgegeven. Men bezuinigt liever niet op gezonde voeding en de kinderen.

donderdag 10 november 2011

Rente Italiaanse staatsleningen door kritische grens

Het begin van de besmetting. Zoals uitgelegd in http://geengeldnaargriekenland.blogspot.com/2011/11/rente-italiaans-staatspapier-bereikt.html.

De schuld van Italie is op zichzelf al amper houdbaar. Hoe kan je dan in hemelsnaam verwachten dat zij garant staan voor andere landen ?

In http://geengeldnaargriekenland.blogspot.com/2011/09/sterker-efsf-kan-leiden-tot-lagere.html op 26-09-11 wordt hiervoor al gewaarschuwd.

De oplossing:

Om deze schuldencrisis op te lossen, gaat men samen met de zwakke landen meer schulden aan om ervoor te zorgen dat technisch failliete landen steun ontvangen om meer schulden aan te gaan.

Je verzint het toch niet ? 

-- Het is dus logisch dat de rente op Italiaans staatspapier hierdoor ook begint te stijgen. Onze steun aan Griekenland zet dus een negatief spiraal in werking die dan erg moeilijk te stoppen wordt. Hoe langer we hiermee doorgaan hoe meer welvaart het zal vernietigen.
Iedereen is het er over eens dat Italie te groot is om te redden. Italie is nml zo groot dat het voor 19% bedraagt aan het Europesche steunfonds !! Die dus de verliezen moet gaan dragen van Griekenland en consorten.

De sleutelwoorden in deze hele saga zijn angst en zijn tegenhanger vertrouwen. Politici laten zich leiden door angst. Hierdoor nemen zij allemaal maatregelen die juist dat sneeuwbaleffect in werking zetten waar ze zo bang voor zijn. Ze laten:
- Italie voor 19% opdraaien voor de verliezen die gemaakt gaan worden op de Griekse staatsschulden, dit terwijl Italie amper zijn eigen schuld kan dragen.
- Verplichten banken om vrijwillig 50% af te schrijven waardoor de verzekeringen op Griekse staatsobligaties (=CDS) waardeloos worden. Deze ervaring zal men natuurlijk meenemen als men overweegt Italiaanse staatsobligaties te kopen. (risico's nemen enorm toe)
- Daarnaast verbieden de Italianen en andere Zuid-Europesche landen het short gaan en nemen andere beperkende maatregelen, zoals het kopen van CDS's zonder de onderliggende obligaties in handen te hebben. Dit om de zogenaamde speculatie tegen landen tegen te gaan.

Wat hebben al deze maatregelen voor gevolg ? Het kopen van Italiaanse staatsobligaties wordt nog risicovoller dan het al was. In tijden van crisis wordt men verplicht 50% af te schrijven, zijn verzekeringen waardeloos en probeert men de handel aan banden te leggen. De liquiditeit van deze producten droogt op cq de handel in deze producten neem flink af. Hierdoor worden de kosten en risico's groter om in deze producten te handelen en dus neemt de rente toe -> waardoor het land meer in de problemen komt -> de rente toeneemt.

En zie hier het sneeuwbaleffect is in werking gezet. Niet door speculanten, maar door onze eigen politici die naar hun angst handelen en dus hierdoor juist de veroorzaker zijn.

Voor alle duidelijkheid een crisis is niet meer te voorkomen, we zijn er al, een recessie zal ook komen. Maar hoe komen we hier het beste uit ? en hoe zal de recessie het minst ergst zijn.

- Stop onmiddelijke alle steun aan Griekenland, laat het failliet gaan, hierdoor zullen deze schulden niet meer toenemen.
- Schaf alle beperkende maatregelen af die ervoor zorgen dat de risico's juist toenemen.
- Herstel het vertrouwen in Staatsobligaties door goede bezuinigingen.

Maar bezuinigingen kunnen toch juist ook een spiraal in werking zetten zegt men dan. Teveel bezuinigen zal de economische groei om zeep helpen en alles erger maken. Economen en politici die zo redenen begrijpen niet dat onze hele economisch en financieel systeem is gebouwd op dat ene woordje, het woordje vertrouwen !

De economie kan pas weer herstellen en groeien als het vertrouwen weer terug is. Zolang politici blijven handelen uit angst. De problemen niet alleen voor zich uit blijven schuiven, waardoor het wantrouwen blijft en dus de negatieve spiraal erger wordt, maar ook mede veroorzaken, zal de crisis alleen maar verergeren.
Ook nu moeten we ons verlies nemen. Griekenland niet meer steunen en vertrouwen in overheidsfinancien herstellen door flinke hervormingen door te voeren. Ja dat zal een recessie veroorzaken, maar het vertrouwen zal dan wel terugkomen en de negatieve spiraal doorbreken.

Tot slot nog een link naar een artikel over Ijsland, wat ook weer vertrouwen in de toekomst krijgt. Terwijl die door een flink ergere hel zijn gegaan, die wij doorheen zouden moeten gaan met een failliet van Griekenland wat maar 3,8% van onze eu-economie uitmaakt.
---------------------------------------

De rente op tienjarige Italiaanse staatsleningen is woensdag opgelopen tot 7,2 procent. Door veel economen wordt een rente van 7 procent als de 'paniekgrens' gezien.

Dat melden diverse internationale media. De rente op vijfjarige obligaties liep op tot 7,55 procent. De renteniveaus zijn het hoogst sinds de invoering van de euro in Italië. De rente op een eenjarige obligatie liep op tot 9,25 procent.

Bij een rente van 7 procent op tienjarige staatsobligaties hadden Griekenland, Portugal en Ierland financiële hulp nodig van de Europese Unie (EU) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Toen de rente op Italiaanse staatsleningen opliep tot boven de 6 procent, kocht de Europese Centrale Bank (ECB)staatsleningen op. Volgens handelaren heeft de ECB zich opnieuw op de markt gemeld om Italiaanse obligaties op te kopen.

Schuld
Italië heeft een staatsschuld van bijna 1.900 miljard euro, zo’n 120 procent van het bruto binnenlands product. In 2012 lopen voor 360 miljard euro aan staatsobligaties af. Voor deze obligaties moeten nieuwe investeerders worden gevonden.

Het aangekondigde aftreden van premier Silvio Berlusconi heeft nog niet gezorgd voor een lagere rente op de staatsschuld.

Franse en Duitse staatsleningenHet verschil in de rente op 10-jarige Franse obligaties en vergelijkbare Duitse staatsleningen is woensdag opgelopen tot een nieuwe recordhoogte. Investeerders kiezen massaal voor de veilig geachte Duitse 'Bunds', waardoor het rendement op dat staatspapier daalde.

De rente op Duitse obligaties zakte tot 1,74 procent. Het rendement op vergelijkbare Franse leningen liep daarentegen op tot 3,21 procent. Het gat van 1,47 procentpunt wordt gezien als een graadmeter voor het risico dat beleggers op de verschillende obligaties lopen.

Aanvankelijk positiefOok het verschil met Belgische obligaties liep op tot nieuwe hoogtes. De rente op 10-jarige Belgische obligaties steeg tot 4,41 procent. Het verschil met de Duitse rente bedroeg daardoor 2,67 procentpunt.

Europese beleggers geloofden er woensdag niet in dat Italiaanse politici kunnen voorkomen dat hun land dieper in de schulden raakt. De AEX-index sloot 3,2 procent lager op 294,40. De MidKap leverde 2,2 procent in en sloot op 457,61 punten.

In Frankrijk, Londen en Parijs verloren de graadmeters tussen 1,9 en 2,2 procent. De beurs in Milaan sloot met een verlies van 3,8 procent.

woensdag 9 november 2011

Kapitaalvlucht uit Zuid-Europa

- Weer nieuwe cijfers die bevestigen dat de Grieken massaal hun geld proberen veilig te stellen ten koste van de europesche belastingbetaler. Griekse banken stallen hun Griekse staatsobligaties bij de ECB die in ruil hiervoor cash levert zodat die banken de Grieken hun tegoeden kunnen uitbetalen die dat dan veilig in het buitenland kunnen stallen. En zo worden de kosten van deze redding met de dag hoger en zoals uitgelegd, in  "waarom steun aan de Grieken een crisis zal veroorzaken" , komen wij zo steeds meer en meer in gijzeling van de Grieken. Die dank u zeggen tegen minister de Jager, die ervoor zorgt dat zij op de kosten van de europesche belastingbetaler hun spaartegoeden veilig kunnen stellen. Over een jaartje of wat betalen ze alsnog niet terug. Waarna de Jager zal zeggen: "Maar dat was niet de bedoeling en kon ik echt niet zien aankomen"


http://www.zerohedge.com/news/greek-bank-deposits-plunge-%E2%82%AC55-billion-september-biggest-monthly-drop-ever


Greek Bank Deposits Plunge By €5.5 Billion In September: Biggest Monthly Drop Ever

Tyler Durden's picture

We had a feeling that the modest upward blip in Greek August deposits by corporations and households, to the tune of €1.4 billion, was a "transitory" event. It was. According to just released data by the Bank of Greece, the September collapse in gross deposits from €188.7 billion €183.2 billion was the largest ever, and took the total to an amount last seen in June 2007. Indicatively Greek deposits peaked at €237.8 billion in September 2009. Said otherwise, in addition to being massively undercapitalized, banks cash in the form of deposit liabilities has plunged 23% from its all time highs. Look for this number to continue dropping month after month as more and more Greeks move their cash offshore. Additionally, the ECB announced that financing to Greek banks in September was €77.8 billion while Greek reliance on the "temporary" Emergency Liquidity Assistance program hit €26.6 billion according to Bloomberg. With every additional deposit outflow, expect ever more money to be needed to keep the Greek sham of a banking system afloat, and more and more Germans to follow in Jens Weidmann's footsteps and start getting very, very angry.

Kapitaalvlucht uit Zuid-Europa


Nu blijkt dat het plan dat tijdens de EU top werd opgesteld niet voldoet, wordt meer en meer duidelijk dat de ECB een grotere rol moet spelen. De vraag is of dat genoeg zal zijn, stelt de Duitse Spiegel. Wat vorige week nog gevierd werd als een ‘tour de force’, wordt nu gezien als een halfbakken plan. De Amerikaanse president Obama en minister van financiën Timothy Geithner klaagden daar over tijdens de G-20 top in Cannes afgelopen donderdag. De eurocrisis bedreigt de wereldwijde economie. Er wordt te weinig gedaan, te laat. En het lijkt erop dat dat zo blijft.  
Ondertussen stemmen de Zuid-Europeanen met hun voeten. Consumenten in Griekenland en recentelijk ook Italië proberen hun spaargeld te redden, en kiezen in veel gevallen voor Zwitserland als veilige haven. Niet zelden worden luchtvaartpassagiers uit die landen aangehouden met een veelvoud van de toegestane 10.000 euro aan cash op zak. Dat geld heeft - behalve Zwitsere spaarrekeningen (alleen de Grieken parkeerden daar al 280 miljard euro!) - een duidelijke bestemming: vastgoed. De vastgoedmarkt leeft vooral in Berlijn en Londen op, met dank aan welgestelde Grieken die daar een tweede huis aanschaffen.
Maar niet alleen spaarders uit het Middellandse Zee-gebied halen hun geld weg, ook belegegrs uit Noord-Europa dumpen massaal hun Zuid-Europese obligaties. Bloomberg meldt dat BNP Paribas en Commerzbank vooroplopen in de ongeordende polonaise naar de nooduitgang. De Franse bank schreef al 1 miljard euro af op Europese staatsobligaties, de Duitse bank verlaagde de portefeuille met PIIGS-staatsobliagties met 22% tot 13 milajrd euro. Uit cijfers van de Bank of International Settlements (BIS) blijken ook andere banken massaal Zuid-Europees staatspapier te dumpen. En dat kan de crisis uiteindelijk nog verder verergeren.