Populaire berichten

vrijdag 27 april 2012

Details begrotingsakkoord bekend


- Hier de economische gevolgen voor jan modaal van het huidige crisisbeleid: 2% meer btw + 2% inflatie, met inkomen op 0 , ga je er toch mooi 4% op achteruit en lijkt er niet op dat dat de jaren erna beter zal worden.

Ondertussen blijven we geld weggooien met ontwikkelingshulp en onze steun aan zuid-europa, waardoor we als burger komende jaren zo elk jaar er wat op achteruit blijven gaan. Gezien we al een tijdje in deze crisis zitten gaan mnr en mevr modaal er in een periode van 5-10 jaar er zo 20-25% op achteruit. 
En ondertussen maar allemaal maatregelen nemen om een mogelijke ergere recessie af te wenden waarin we misschien een keertje 4-5% erop achteruit gaan, maar daarna weer echt kunnen groeien.
 
Zo zie je steeds meer bevestigd dat alle maatregelen die in europa genomen worden en gesteund worden door mnr de Jager (met steun 2e kamer uiteraard)  waarvan hij van hoog tot laag blijft beweren dat hij het doet in het belang van nederland er juist voor zorgt dat we hier heel langzaam blijven bloeden maar daardoor per saldo flink wat bloed verliezen.Het vandaag afgesloten begrotingsakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bevat onder meer een verhoging van het BTW-tarief, een bevriezing van de lonen van ambtenaren en een verhoging van de AOW-leeftijd.
Hoge Btw-tarief gaat omhoog van 19% naar 21% (€ 4 mrd). Het lage tarief blijft 6%. De boodschappenkar van consumenten blijft dus buiten schot
De loonbelasting gaat omlaag. In 2013 met € 1 mrd, in de jaren daarna loopt dat bedrag op met een onbekend bedrag
De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Nieuwe hypotheken krijgen 30 jaar annuïtair aflopende renteaftrek. Dit geldt alleen voor nieuwe hypotheken. Voor bestaande gevallen die verhuizen geldt alleen het nieuwe regime voor extra hypotheek. De maatregel levert op lange termijn € 5,4 mrd op
De belastingaftrek voor reiskosten woon-werkverkeer, het zogehetenreiskostenforfait, gaat omlaag (€ 1,2 mrd)
Bevriezing lonen ambtenaren, politie en leraren (€ 1,6 mrd). Werknemers in zorgsector en uitkeringen worden uitgezonderd. Er is een klein compensatiepakket voor leraren (€ 75 mln)
Verhoging accijns op alcohol, tabak en frisdrank (€ 600 mln)
In 2013 worden de belastingschijven eenmalig niet geïndexeerd voor inflatie. Dat levert € 1 mrd op
Op de zorgkosten wordt € 1 mrd bezuinigd maar onbekend hoe die wordt ingevuld
Het eigen risico in de zorg wordt verhoogd met tussen € 200 à € 400 per jaar
De AOW-leeftijd gaat al in 2013 geleidelijk omhoog met één maand, in de jaren daarna met 2 of 3 maanden. Op lange termijn bespaart deze maatregel circa € 3 mrd, afhankelijk van het nog te kiezen tempo
Werkgevers moetende eerste zes maanden ww-uitkering betalen. Dit levert op korte termijn weinig op. De ontslagvergoeding die de werknemer moet betalen wordt ingezet als potje voor scholing of bemiddeling naar ander werk. Op langere termijn bespaart de maatregel uitkeringen.

Er worden ook enkele bezuinigingen teruggedraaid of extra uitgaven gedaan:
De bezuinigingen op persoonsgebonden budget (€ 150 mln) en het passend onderwijs (€ 100 mln) worden teruggedraaid
Er wordt niet verder bezuinigd op Ontwikkelingssamenwerking. Dat blijft op 0,7% van het bbp
De voorgenomen verhoging van de griffierechten (€ 240 mln) wordtteruggedraaid
Er komt een stimuleringspakket (€ 200 mln) voor de bouwsector met daarin onder andere een btw-verlaging voor zonnepanelen
Voor de lagere inkomens krijgen een hogere zorgtoeslag als compensatie voor het gestegen eigen risico

Per saldo resulteert dit in een begrotingstekort van 3% in 2013. Het Centraal Planbureau gaat het hoofdlijnenakkoord nog doorrekenen. 

maandag 23 april 2012

Renteverschil met Duitsland loopt op

- Zolang Nederland zoveel geld verspild aan het buitenland dmv ontwikkelingshulp en steun aan de zuidelijke europesche landen, mn Griekenland, heeft de nederlander helemaal geen zin om zoveel te bezuinigen. Tel daarbij de toekomstige verliezen nog bij op en zie hier hoe onze hulp aan Griekenland langzaam de crisis steeds erger maakt.

Op het uitstappen van PVV-leider Wilders uit het Catshuis-beraad om een voor Brussel acceptabele begroting voor 2013 op te stellen, is door de obligatiehandel negatief gereageerd.et renteverschil met het anker in de markt, Duitsland, is met 8 basispunten opgelopen tot meer dan zeventig basispunten voor tienjarige obligaties. Dat zou kunnen betekenen dat er minder vertrouwen is in Nederland als debiteur nu het begrotingsoverleg in het Catshuis is mislukt.

Onzekere markt
Het is de eerste reactie in een vrij stugge markt vanmorgen. Er is betrekkelijk weinig bereidheid bij zogenoemde marketmakers om scherpe prijzen voor verkoop of aankooptransacties in Nederlandse obligaties af te geven. Dat heeft met de algemene onzekerheid in de markt te maken en is niet specifiek op Nederland van toepassing.

Nederland blijft achter
Een Nederlandse obligatiehandelaar brengt wel een nuance aan. Er is vanmorgen een trek naar Duitse obligaties, maar normaal lopen Nederlandse obligaties daarin mee. De Nederlandse staatsleningen worden doorgaans in de markt na de Duitse als de meest aantrekkelijke beschouwd.
Nu blijft Nederland achter en ter vergelijking wijst de handelaar naar Finse obligaties. Die gaan bijna altijd gelijk op met de Nederlandse, maar de rentes op Finse obligaties liggen nu lager.  

vrijdag 20 april 2012

Knot hekelt wankel onderpand voor bankensteun

- En zo veroorzaken ze dus zelf de besmetting waar ze zo bang voor zijn:

Zeven centrale banken in de eurozone accepteren een veel te risicovol onderpand. Ten onrechte is de Europese Centrale Bank (ECB) daarmee akkoord gegaan.Dat zegt president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank (DNB) in een interview met de Volkskrant. ‘Ik had het liever anders gezien, ik had liever gehad dat we dit helemaal niet hadden gedaan. Ik ben als centrale bankier hier natuurlijk niet enthousiast over.’
De ECB heeft in december en in februari banken driejaarsleningen verstrekt voor in totaal € 1000 mrd. Bij die operatie zijn de onderpandeisen versoepeld.
Onderpanden
Tot dan toe accepteerden centrale banken alleen onderpanden die op de markt verhandeld worden, zoals staatsobligaties en obligaties van bedrijven. ‘Toen bleek dat een heel groot deel van de banken die we wilden helpen niet aan de LTRO (driejarige ECB-leningen, red.) konden deelnemen. Hun onderpand was niet goed genoeg’, aldus Knot. Hij benadrukt dat hij het met de steun als zodanig wel eens is.
Het betrof met name banken in Zuid-Europa die veel geld lenen aan het midden- en kleinbedrijf. Om die banken tegemoet te komen zouden de centrale banken ook gebundelde mkb-kredieten mogen accepteren, legt Knot uit.
‘Die kredieten moesten dan wel aan dezelfde kwaliteitsnorm als het andere onderpand voldoen’, vertelt de DNB-president. Onder druk van zeven centrale banken is de eis voor het onderpand toen nog verder verlaagd, waardoor ook individuele mkb-kredieten als onderpand worden geaccepteerd.\
Weidmann en Knot niet blij
Volgens Knot waren zowel hij als de Duitse centrale bankier Jens Weidmann daar niet blij mee, maar ‘wij tweeën waren niet de enigen die daar bedenkingen bij hadden.’
Knots kritiek betreft de onderpandeis van de centrale banken van Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk, Ierland, Cyprus en Oostenrijk. De ECB heeft ingestemd met die lage eis en het is zeer de vraag of de risico’s die deze zeven centrale banken lopen niet ook terecht komen in het eurosysteem als er in een van die zeven landen problemen ontstaan.
Twee stromen
Knots kritiek is tekenend voor de twee stromen die al een tijdje binnen de ECB bestaan. Duitsland en Nederland hebben grote moeite met de vergaande interventies van de ECB tijdens de eurocrisis. Zo koopt de bank al twee jaar staatspapier van zwakke landen op en is er een ongekende bankensteun opgezet.
Nu de spanning in Italië en Spanje weer oploopt, is het de vraag of de ECB deze keer opnieuw ingrijpt. Frankrijk suggereert van wel, Duitsland is daar faliekant op tegen. Het euronoodfonds EFSF kan sinds kort zelf ook staatsobligaties kopen, maar de ministers van financiën maken nog geen enkele aanstalten om zo’n opkoopactie in gang te zetten.
woensdag 18 april 2012

Griekse steun bedraagt 33.600 euro per Griek

- Nou dit bericht spreekt voor zich lijkt mij. Denk niet dat ik hier hoef uit te leggen hoe belachelijk dat is.


Griekse steun bedraagt 33.600 euro per Griek

Gepubliceerd op 18 apr 2012 om 16:38 | Views: 953 | Onderwerpen: Griekenland
STRAATSBURG (AFN) - Het prijskaartje voor het afwenden van een Grieks faillissement met internationale, financiële steun, staat nu op 380 miljard euro. Dat komt neer op 33.600 euro per Griek. Dat meldde José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, woensdag.
In totaal kreeg Griekenland tussen 2007 en 2013 40 miljard euro uit Europese fondsen. Daar komt 100 miljard euro bij van banken en verzekeraars voor hun afschrijving van Griekse obligaties. Daarnaast kreeg het Zuid-Europese land 240 miljard euro aan leningen van de Europese Unie, de eurolanden en andere internationale partijen.
Barroso vergeleek tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg de steun aan Griekenland met de Marshall-hulp die de Verenigde Staten verleende aan Europa direct na de Tweede Wereldoorlog. De huidige steun aan Griekenland is volgens Barroso vele malen hoger. ,,Dit bewijst dat we handelen en Griekenland helpen om op eigen benen te gaan staan. En dat blijven we doen.’

Paulson rekent op instorten Duitse obligatiemarkt

- Een artikeltje die mijn visie ondersteunt hoe onze hulp juist de crisis veroorzaakt.

De Amerikaanse vermogensbeheerder John Paulson verwacht dat er een eind komt aan de huidige lage koersen van Duitse overheidsobligaties.In een gesprek met beleggers heeft hij deze week gezegd te rekenen op een verscherping van de Europese schuldencrisis, zo meldt onder andere persbureau Bloomberg. De crisis zal in zijn ogen ook Duitsland gaan raken.
Rommelhypotheken
Paulson werd bekend vanwege de miljarden die hij verdiende door, vóór de kredietcrisis, massaal short te gaan op Amerikaanse rommelhypotheken. Vorig jaar was hij minder succesvol. Hij speculeerde op een spectaculair herstel van de Amerikaanse economie. Dat blijft vooralsnog uit.
Over de Europese economie is Paulson minder te spreken. Volgens diverse media heeft hij zijn beleggers begin deze week verteld dat hij een shortpositie heeft opgebouwd in Duitse overheidsobligaties. Hij heeft dit toegelicht als een manier om te profiteren van een verscherping van de Europese schuldencrisis. Paulson verwacht dat ook Duitsland meegesleurd zal worden in de neerwaartse beweging waar obligaties uit de Zuid-Europese probleemlanden zich in bevinden.
Kredietderivaten
Naast het shortgaan op bunds heeft Paulson naar verluidt ook credit default swaps gekocht op schulden uit andere Zuid-Europese landen. Deze kredietderivaten zijn een verzekering tegen een mogelijke wanbetaling van een kredietverstrekker.
Het is onduidelijk voor welke bedragen Paulson posities heeft opgebouwd. Het totale beheerde vermogen van Paulson’s hedge fondsen bedraagt $23 mrd.