Populaire berichten

vrijdag 27 april 2012

Details begrotingsakkoord bekend


- Hier de economische gevolgen voor jan modaal van het huidige crisisbeleid: 2% meer btw + 2% inflatie, met inkomen op 0 , ga je er toch mooi 4% op achteruit en lijkt er niet op dat dat de jaren erna beter zal worden.

Ondertussen blijven we geld weggooien met ontwikkelingshulp en onze steun aan zuid-europa, waardoor we als burger komende jaren zo elk jaar er wat op achteruit blijven gaan. Gezien we al een tijdje in deze crisis zitten gaan mnr en mevr modaal er in een periode van 5-10 jaar er zo 20-25% op achteruit. 
En ondertussen maar allemaal maatregelen nemen om een mogelijke ergere recessie af te wenden waarin we misschien een keertje 4-5% erop achteruit gaan, maar daarna weer echt kunnen groeien.
 
Zo zie je steeds meer bevestigd dat alle maatregelen die in europa genomen worden en gesteund worden door mnr de Jager (met steun 2e kamer uiteraard)  waarvan hij van hoog tot laag blijft beweren dat hij het doet in het belang van nederland er juist voor zorgt dat we hier heel langzaam blijven bloeden maar daardoor per saldo flink wat bloed verliezen.Het vandaag afgesloten begrotingsakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bevat onder meer een verhoging van het BTW-tarief, een bevriezing van de lonen van ambtenaren en een verhoging van de AOW-leeftijd.
Hoge Btw-tarief gaat omhoog van 19% naar 21% (€ 4 mrd). Het lage tarief blijft 6%. De boodschappenkar van consumenten blijft dus buiten schot
De loonbelasting gaat omlaag. In 2013 met € 1 mrd, in de jaren daarna loopt dat bedrag op met een onbekend bedrag
De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Nieuwe hypotheken krijgen 30 jaar annuïtair aflopende renteaftrek. Dit geldt alleen voor nieuwe hypotheken. Voor bestaande gevallen die verhuizen geldt alleen het nieuwe regime voor extra hypotheek. De maatregel levert op lange termijn € 5,4 mrd op
De belastingaftrek voor reiskosten woon-werkverkeer, het zogehetenreiskostenforfait, gaat omlaag (€ 1,2 mrd)
Bevriezing lonen ambtenaren, politie en leraren (€ 1,6 mrd). Werknemers in zorgsector en uitkeringen worden uitgezonderd. Er is een klein compensatiepakket voor leraren (€ 75 mln)
Verhoging accijns op alcohol, tabak en frisdrank (€ 600 mln)
In 2013 worden de belastingschijven eenmalig niet geïndexeerd voor inflatie. Dat levert € 1 mrd op
Op de zorgkosten wordt € 1 mrd bezuinigd maar onbekend hoe die wordt ingevuld
Het eigen risico in de zorg wordt verhoogd met tussen € 200 à € 400 per jaar
De AOW-leeftijd gaat al in 2013 geleidelijk omhoog met één maand, in de jaren daarna met 2 of 3 maanden. Op lange termijn bespaart deze maatregel circa € 3 mrd, afhankelijk van het nog te kiezen tempo
Werkgevers moetende eerste zes maanden ww-uitkering betalen. Dit levert op korte termijn weinig op. De ontslagvergoeding die de werknemer moet betalen wordt ingezet als potje voor scholing of bemiddeling naar ander werk. Op langere termijn bespaart de maatregel uitkeringen.

Er worden ook enkele bezuinigingen teruggedraaid of extra uitgaven gedaan:
De bezuinigingen op persoonsgebonden budget (€ 150 mln) en het passend onderwijs (€ 100 mln) worden teruggedraaid
Er wordt niet verder bezuinigd op Ontwikkelingssamenwerking. Dat blijft op 0,7% van het bbp
De voorgenomen verhoging van de griffierechten (€ 240 mln) wordtteruggedraaid
Er komt een stimuleringspakket (€ 200 mln) voor de bouwsector met daarin onder andere een btw-verlaging voor zonnepanelen
Voor de lagere inkomens krijgen een hogere zorgtoeslag als compensatie voor het gestegen eigen risico

Per saldo resulteert dit in een begrotingstekort van 3% in 2013. Het Centraal Planbureau gaat het hoofdlijnenakkoord nog doorrekenen. 

1 opmerking:

  1. Thanks for your great information, the contents are quiet interesting.I will be waiting for your next post.
    zonne-energie

    BeantwoordenVerwijderen