Populaire berichten

donderdag 24 mei 2012

Exitscenario


- In het volgende artikel wordt gemeld dat we ondertussen een blootstelling van 21,4 mld hebben aan Griekenland. Het volgende artikel houd een slag om de arm dat het eventueel mogelijk is dat de Grieken alsnog gaan terugbetalen. Dan moeten we echter wel de rente op 1,5% houden (terwijl de inflatie bijna het dubbele is !, zo kan ik het ook, dat is gewoon een langzame default !) en 30 jaar geduld hebben. Maar daarbij gaan ze ook nog eens uit van het scenario dat bij een exit en devaluatie van de munt met zo'n 50% de economie binnen 10 jaar weer terug is op het oude niveau, met een export die zelfs verdubbeld in euro's tov het huidige niveau. Allemaal kansloze aannames natuurlijk. Normaal spreek je van 1 crisisland in een hard groeiende wereldeconomie. Daar zal de komende 10 jaar absoluut geen sprake van zijn en zeker niet in Europa, de belangrijkste partner van de Grieken natuurlijk.
Al met al mogen we dus weer een miljardje of 10 bij onze staatsschuld optellen. En wat hebben we er nu mee bereikt ? Helemaals niks, nada, noppes !
Dan de vraag hoeveel alle andere steun ons nog gaat kosten ?
Onderdeel van de Griekse exitscenario’s die in de Europese hoofdsteden klaar liggen, is natuurlijk wat het ons gaat kosten.
Los van het besmettingsgevaar en de moeilijk in te schatten gevolgen voor de economische groei, is vrij nauwkeurig te berekenen hoeveel ieder euroland heeft uitgeleend aan de Helleense Republiek. Denktank CEPS in Brussel is er even goed voor gaan zitten.
Sinds de PSI-operatie, de afschrijving van vorderingen door de Griekse en internationale banken, ligt het risico grotendeels bij overheden. Het CEPS schat dat particuliere banken in de eurolanden nog €59 mrd hebben uitstaan (het grootste deel in Frankrijk) en dat er nu €313 mrd aan ‘officiële’ schuld is.
Dat is de optelsom van directe leningen uit het eerste steunpakket, steun van de EFSF-noodfaciliteit waarvoor de eurolanden garant staan, de aankopen van Griekse obligaties door de Europese Centrale bank en de schuld die de Griekse centrale bank heeft bij het eurosysteem.
Frankrijk grootste schuldeiser
Nederland neemt daarvan, door zijn aandeel in de steunoperaties en in de ECB, €18,7 mrd voor zijn rekening. Voor Duitsland is het € 88 mrd. Ook Italië en Spanje zijn grote crediteuren, voor respectievelijk €58 mrd en €39 mrd. De Grieken staan zelfs bij Portugal nog voor €5,3 mrd in het krijt.
De bedragen worden nog hoger, zegt CEPS, als je bedenkt dat ook een deel van de resterende bankschulden nog wel eens op het bordje van overheden terecht kunnen komen. Als officieel en privaat bij elkaar opgeteld worden, is Frankrijk de grootste Griekse schuldeiser: €101 mrd, 5% van het Franse bruto binnenlands product. Voor Nederland wordt het dan €21,4 mrd.
Zijn we dat geld ook kwijt bij een Griekse exit? Nog niet, maar Griekenland moet wel heel veel drachmes gaan verdienen om die harde euro’s af te lossen. Voorlopig zit dat er niet in. CEPS schat dat het Griekse bbp, dat nu in euro’s ongeveer €200 mrd bedraagt, tenminste halveert. Dat is het gevolg van de invoering van de drachme tegen een koers die zeker 50% devalueert tegen de euro. Daardoor dalen ook de inkomsten van de Griekse staat, van €85 mrd nu naar ongeveer €40 mrd. Afschrijven dus maar, die schuld?
Bereidheid om te wachten
Niet te snel. De ervaring leert dat de economie zich na zo’n drastische ingreep in tien jaar heeft hersteld tot het niveau ervoor, dus tot €200 mrd. Of een land zijn buitenlandse schuld kan terugbetalen is afhankelijk van zijn exportinkomsten en die kunnen nog sneller oplopen dan het bruto binnenlands product. Griekenland exporteert nu voor €52 mrd per jaar. Dat kan volgens CEPS in tien jaar zo maar €100 mrd worden.
In de dertig jaar na de exit, zou Griekenland volgens het CEPS in totaal bijna €3000 mrd exportinkomsten genereren. Als de rente op de Griekse schuld op het huidige Duitse niveau wordt gehouden (1,5%), dan zou Griekenland ‘slechts’ 10% van zijn exportinkomsten nodig hebben om zijn schuld terug te betalen.
Maar bij de huidige Spaanse rentestand van 6,5%, zou Griekenland een kwart van wat het verdient kwijt zijn aan zijn huidige schuld. En dat lijkt net te veel.
‘Of een exit uit de eurozone wordt gevolgd door wanbetaling op de officiële schuld, hangt in beslissende mate af van de bereidheid en het vermogen van Griekenland’s Europese partners om te wachten en de brug tussen de korte en de lange termijn te overbruggen’, is de conclusie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten