Populaire berichten

zondag 29 juli 2012

'Grieken beloven veel, maar sjoemelen liever'


- Wederom een bevestiging van de onbezonnenheid van onze steun. Ditmaal door een nederlander woonachtend in Griekenland.


'Grieken beloven veel, maar sjoemelen liever'

OPINIE - Hans Stein − 28/07/12, 08:02
© EPA. Winkelstraat in Athene.
VK OPINIE De Griekse infrastructuur en de mentaliteit van bestuurders en het merendeel van de bevolking maken de talloze beloften tot hervorming kansloos, vindt Hans Stein.
  •  
    Griekse ondernemers moeten vaak hun bedrijf sluiten omdat nu pas een eerste controle plaatsvindt van het zwartgeldcircuit, het omzeilen van de btw-afdracht, alsmede het gesjoemel met pensioens- en ziektekostenafdrachten van hun personeel.
Griekenland is geen Europees land maar een Balkanland. In de Balkan worden uiteenlopende culturele tradities van dans en zang stevig in stand gehouden, zo ook in Griekenland. De Griekse gastvrijheid is spreekwoordelijk, hetgeen menig toerist zal kunnen beamen, vooral op de eilanden.

Maar er heerst jammer genoeg ook corruptie, diefstal en bedrog. Kortom, er bestaat ook veel oneerlijkheid; voor de gemiddelde toerist meestal onzichtbaar, omdat het de infrastructuur van de Grieken zelf betreft. Vele Grieken zullen zich maatschappelijk moeilijk kunnen handhaven als zij niet aan die structuur en cultuur meedoen. Op een reguliere manier geld verdienen wordt snel en slim ingehaald door de oneerlijke variant daarop.

Daar komt bij dat nieuwe investeringsplannen ten gunste van werkgelegenheid door de vele en ondeskundige overheidsambtenaren worden bemoeilijkt. Zo voorkomt de bureaucratie in Griekenland maar al te vaak dat nieuwe en eigentijdse ontwikkelingen mogelijk worden.

Het hervormingsbeleid dat Europa aan Griekenland oplegt, is daarom een loze eis gebleken. De Griekse infrastructuur en de mentaliteit van bestuurders, maar ook die van het merendeel van de bevolking, maken de talloze beloften tot hervorming tot een ontoepasbare theorie. De Grieken zijn er nog niet aan toe, zolang het gesjoemel met uitkeringen, belastinginning, vergunningen en andere privileges algemeen lonend is gebleken.

De valse gegevens die de Griekse regering in 1999 verstrekte aan Europa om zich aan te sluiten bij de eurozone om zo de (voor hen te zware) euromunt te gebruiken, breekt Griekenland en vooral de Griekse bevolking nu op. Europa heeft dat toen om politieke redenen gedoogd en betaalt zelf nu ook de prijs. De Griekse leiders hebben destijds zichzelf een dienst bewezen maar allerminst hun eigen land. De Griekse import is daarvoor te groot ten opzichte van haar geringe export.

De gewone burger crepeert nu en moet met onvoorstelbare kortingen op zijn registreerbare inkomen zien rond te komen. De Griekse banken werden in staat gesteld om met geleend geld mooi weer te spelen en waren erg ruimhartig om hun geleende geld tegen gunstige voorwaarden weer uit te lenen aan de bevolking.

Kortom, Griekenland leefde op een veel te grote voet met het geld dat het eigenlijk niet bezat. Vele Grieken waren zonder enige restrictie torenhoge verplichtingen aangegaan en namen simpelweg hypotheken en persoonlijke leningen voor een mooier huis, voor dure verbouwingen en voor overvloedige vakanties. Het kon niet op!

Nu wordt de rekening opgemaakt. Nu beseffen ze nadrukkelijker dan voorheen dat de Griekse economie een zeepbel was. Er is een overvloed aan ambtenaren die via het cliëntelisme aan hun baan werden geholpen, ambtenaren die er vaak niets voor deden of vaak afwezig waren en toch hun salaris ontvingen. De indruk bestond dat de overheidsfinanciën onuitputtelijk waren, niet in de laatste plaats gesuggereerd door de politici zelf. Er werd gestrooid met privileges voor de burgers, met name in de verkiezingstijd.

Griekse ondernemers moeten vaak hun bedrijf sluiten omdat nu pas een eerste controle plaatsvindt van het zwartgeldcircuit, het omzeilen van de btw-afdracht, alsmede het gesjoemel met pensioens- en ziektekostenafdrachten van hun personeel. Nu begint geleidelijk de façade af te brokkelen die de oneerlijkheid in de gezondheidszorg en de rechtspraak wist te camoufleren, een vorm van smeergeld die artsen en juristen een vorstelijk ongecontroleerd inkomen bezorgde. Nu komt beter aan het licht dat het onderwijssysteem niet deugt, dat docenten hun leerlingen via private bijlessen in de greep hebben om hun studie tot een succes te maken.

De Renaissance van Europa die in de 18de eeuw werd ingeluid en de Verlichting die in de bestuurssystemen in diverse West-Europese landen de overhand begon te krijgen, heeft Griekenland duidelijk gemist. De leidende klasse werd ondanks alles te lang in ere gehouden. De echte democratie werd toen nog onder de Griekse staatslieden gepredikt en werd met name door Pericles in de 5de eeuw voor Christus in het oude Athene consequent in de praktijk gebracht.

Daar is het helaas bij gebleven. De invloed van het Byzantijnse Rijk en van de eeuwenlange Turkse overheersing erna hebben Griekenland tot een oosters land gemaakt, zoals ook de andere Balkanlanden een oosterse mentaliteit hebben. Het Griekse hart is Oosters, het Griekse verstand is Westers, wordt vaak gezegd.

Natuurlijk wisten en weten de Grieken dat het economische heil uit het Westen moet komen, maar zij willen er gebruik van maken met hun eigen Griekse onafhankelijkheid. Die financiële onafhankelijkheid is in de schuldencrisis door de onverbiddelijke Europese voorwaarden geëlimineerd, tenzij Griekenland zijn hart wil blijven volgen en een Balkanland wil blijven.

Hans Stein is een in Griekenland woonachtige Nederlander.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten