Populaire berichten

zondag 23 december 2012

Concessies Merkel en Rutte aan Spanje en Italië

- Spaanse banken krijgen dus direct hulp uit het noodfonds, zonder dat de Spaanse overheid hier iets voor hoeft te doen, sterker nog ze hoeven er niet eens garant voor te staan. Daarnaast zouden beide landen steun kunnen krijgen zonder dat daar (zoals in Griekenland) ingrijpende hervormingen tegenover staan. Zo ettert de wond lekker verder en wordt erger en erger. Dus i.p.v. de zuidelijke landen te dwingen de hervormingen door te voeren om het verschil met het noorden te verkleinen, waardoor we een sterkere muntunie krijgen, blijven ze dit fundament met deze steun maar weer verder ondermijnen. In de toekomst zal er een analyse komen hoe het toch zo is gekomen dat de crisis zo uit de hand is gelopen en dan zullen ze met onbegrip reageren op de huidige maatregelen. "Hoe konden ze dat doen ? Zo overduidelijk dat ze het erger zouden maken op die manier. "

De regeringsleiders van de eurolanden hebben toegegeven aan verzoeken van Spanje en Italië. De Spaanse banken kunnen direct kapitaal uit het noodfonds ESM krijgen en Italië kan gemakkelijker toegang krijgen tot het fonds.


Dat maakten EU-voorzitter Herman van Rompuy en voorzitter José Barroso van de Europese Commissie vrijdagmorgen vroeg bekend.
De eurolanden hebben afgesproken dat er voor het eind van het jaar Europees bankentoezicht is door de Europese Centrale Bank (ECB). Zodra dat toezicht er is, kunnen Spaanse banken direct steun ontvangen van het noodfonds ESM.
Staatsschuld
Dat heeft als voordeel dat de lening van het noodfonds van € 100 mrd niet op de staatsschuld van Spanje drukt. Beleggers hadden weinig vertrouwen in de steunoperatie, omdat de Spaanse staatsschuld daarmee omhoog ging van 81% naar 90% van het bbp.
Het nadeel van de steun aan Spanje was ook dat het noodfonds een preferente schuldeiser is, waardoor beleggers achteraan de rij staan als Spanje zijn leningen niet meer kan nakomen. Nu is afgesproken dat als de steun overgedragen wordt van het tijdelijke noodfonds EFSF naar het permenante noodfonds ESM die schuld van Spanje geen preferente status krijgt.
'Het is niet zo dat we zomaar banken gaan herkapitaliseren', aldus premier Mark Rutte na afloop van de top. 'Als er Europees toezicht is, is het denkbaar dat je bankensteun uit het ESM doet. Dat moet wel met unanimiteit worden gedaan.'
Interventies
Italië heeft niet gedaan gekregen dat het noodfonds automatisch intervenieert als de rente boven een bepaald niveau uitkomt.
Wel is de toegang tot dit noodinstrument vergemakkelijkt. Een land dat deze interventie wil, krijgt geen programma opgelegd van de EU en het IMF. Wel moet zo'n land voldoen aan alle adviezen van de Europese Commissie en de afspraken in het stabiliteitspact. In een memorandum of understanding worden deze eisen vastgelegd en van harde deadlines voorzien.
Rutte zei vooraf dat er geen nieuwe crisisinstrumenten moesten komen. 'We hebben vastgesteld dat er heel goede instrumenten zijn. Daar kan gebruik van gemaakt worden en er hoeven geen nieuwe worden uitgevonden.'
Hij erkende dat rechtstreeks bankensteun wel degelijk een nieuw mechanisme is. 'Het is een nieuw instrument dat ik wel logisch vind in samenhang met Europees bankentoezicht.'
Monti
Premier Mario Monti van Italië heeft de collega's onder grote druk gezet om met maatregelen voor Spanje en Italië te komen. Hij en de Spaanse premier Mariano Rajoy wilden niet instemmen met het groeipact voordat er concessies zouden komen om hun financiële problemen op korte termijn op te lossen.
Monti zei na afloop dat het onderhandelingsproces 'heftig' was. 'Maar de uitkomst is goed.'
Masterplan
De regeringsleiders hebben EU-voorzitter Van Rompuy gevraagd verder aan de slag te gaan met de bouwstenen voor een beter werkende muntunie. Inhoudelijk hebben ze nog niet ingestemd met het masterplan, maar Van Rompuy mag op basis van dat voorstel wel in oktober met een concreet plan komen.
Van Rompuy zal dit plan voor de toekomst van de muntunie uitwerken in nauw overleg met de lidstaten en met raadpleging van het Europees Parlement.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten