Populaire berichten

maandag 4 maart 2013

Nieuwe partij Duitsland tegen redding euro

- Economen durven zich eindelijk uit te spreken tegen de hulp aan zuid-europa.

In Duitsland is een nieuwe politieke partij opgericht die zich tegen de redding van de euro keert.


e partij ‘Alternativ für Deutschland’ wil in september al meedoen aan de parlementaire verkiezingen, zo meldt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeiting. Als dat niet op tijd lukt, wil het in ieder geval meedoen aan de Europese verkiezingen in juni 2014.
Euroreddingspolitiek
De partij is opgericht uit onvrede met de ‘euroreddingspolitiek’ en wordt ondersteund door opvallend veel liberale en conservatieve professoren economie. De belangrijkste initiatiefnemer van de partij is Bernd Lucke, professor macro-economie in Hamburg. Lucke was 33 jaar lid van de CDU, maar trad in december 2011 terug omdat hij het niet eens was met de pogingen van de regering om de euro te redden.
Vergadering van economen
In 2007 probeerde hij al politieke invloed uit te oefenen door op internet een ‘plenum van economen’ op te richten, waaraan 328 Duitse economieprofessoren meewerkten. In februari spraken zij zich in grote meerderheid uit tegen een verlenging van de reddingsmechanismes voor de euro. De regering Merkel nam de aanbeveling echter niet over.
Voor samenwerking
Hoewel de nieuwe partij zich tegen de euro keert is het voorstander van een vreedzame eenwording van Europa. De oprichters willen uit alle macht extremisten buiten de deur houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten