Populaire berichten

donderdag 2 oktober 2014

Draghi wil slechte leningen Grieken en Cyprioten opkopen

Draghi wil slechte leningen Grieken en Cyprioten opkopen

Om de economie in Griekenland en Cyprus uit het slop te trekken wil president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank slechte leningen van die landen opkopen. Duitsland is boos.
De president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, zou twijfelachtige kredieten van Griekse en Cypriotische banken willen opkopen in een ultieme poging de kredietverlening in die landen op gang te krijgen.

Draghi zou dit voorstel vandaag willen voorleggen tijdens de maandelijkse ECB-bestuursvergadering. Dat schreef de Financial Times woensdag op basis van informatie van vertrouwelijke bronnen. Als een meerderheid van het ECB-bestuur akkoord gaat met dit voorstel, kan de ECB voor vele miljarden euro's bankleningen opkopen die als 'schroot' zijn geklassificeerd.
Mario Draghi zou twijfelachtige kredieten van Griekse en Cypriotische banken willen opkopen in een ultieme poging de kredietverlening in die landen op gang te krijgen
Het staat bij voorbaat vast dat Draghi's voorstel minstens één tegenstem krijgt en wel van Jens Weidmann, de president van de Duitse centrale bank. Weidmann is sowieso tegen het opkopen van bankkredieten, laat staan bankkredieten die niet aan de ECB-normen voldoen. Tot nu toe accepteert de ECB alleen waardepapieren met een kredietstatus van minstens BBB. De Griekse en Cypriotische bankkredieten hebben een waardering van B of lager, de zogenoemde 'junkstatus'.

Dat houdt in dat het risico op wanbetaling bij deze leningen relatief hoog is. Dat kredietbeoordelaars Griekse en Cypriotische bankleningen zo laag waarderen is niet zo gek, gezien het extreme wanbetalingspercentage op die stukken. Dat was eind 2013 zowel in Griekenland als Cyprus meer dan 30 procent (betalingsachterstand van minstens 90 dagen) en stijgt bovendien erg snel (zie grafiek).

Opkoopprogramma

De Griekse en Cypriotische bankkredieten hebben een waardering van B of lager, de zogenoemde 'junkstatus'.
Draghi wil de Griekse en Cypriotische banken verlossen van het 'gif' op hun balans opdat ze weer ruimte krijgen nieuwe leningen aan burgers en bedrijven te verstrekken. Dat moet de economische groei in die landen aanzwengelen.

Het ECB-opkoopprogramma van bankleningen is overigens niet alleen voor Griekse en Cypriotische banken bedoeld, maar voor banken in alle eurolanden. De bankleningen in andere landen hebben echter een hogere kredietstatus en voldoen wel aan de huidige ECB-normen. Die normen moeten worden afgezwakt om ook Griekenland en Cyprus te helpen en dat is Draghi kennelijk van plan.

De ECB neemt zo het risico op wanbetalingen over van de probleembanken in de eurozone. Als dat risico zich vervolgens vertaalt in verliezen voor de ECB, moeten alle eurolanden die verliezen aanzuiveren naar rato van de omvang van hun bbp. Duitsland moet dan het grootste deel betalen.

Europese vuilnisbank

Uit Duitsland komt daarom de meeste kritiek. De oud-hoofdeconoom van de ECB, Jürgen Stark, zei onlangs: 'Met de aankoop van bankkredieten neemt de ECB enorme risico's en verwordt zij tot een Europese 'vuilnisbank.' 'De potentiële herverdelingseffecten zijn zeer groot. Voor besluiten met zulke verreikende gevolgen heeft de ECB geen democratisch mandaat.'

Stark raakt daarmee aan de kern van de bezwaren die ook de Bundesbank tegen de opkoopprogramma's van de ECB heeft geuit. Om de schuldencrisis op te lossen moeten de welvarendste landen in de eurozone de armere landen subsidiëren. De politici durven die boodschap niet aan hun kiezers te verkopen. Ze schuiven de hete aardappel daarom op het bordje van de ECB. Die heeft geen parlementaire toestemming nodig en kan via de eigen achterdeur de Europeanen voor voldongen feiten stellen, zoals een transferunie, waarbij rijke landen arme overeind houden.

woensdag 5 februari 2014

De blinde die de lamme helpt

Is redding van Griekenland nog mogelijk? Nee, in ieder geval niet zonder dat Europa ook een gevoelige tik krijgt en misschien zelfs klappen. Harde klappen.
Toen de Nederlandse regering ten tijde van de eerste Griekse crisis namens de Nederlandse bevolking kwistig met garantstellingen strooide voor de ook toen al overmatige staatschuld van Griekenland, ging vrijwel iedereen er vanuit dat die nooit ingelost hoefden te worden en dat Nederland er zelfs geld aan over zou houden. Wij zijn een handelsvolk en dachten een graantje mee te kunnen pikken.
Het tegenovergestelde dreigt nu werkelijkheid te worden. De kans is reëel aanwezig dat Nederland binnenkort het vel over de oren getrokken gaat worden. Wij kunnen zelfs voor het enorme bedrag van (ruim) 40 miljard euro het schip in gaan, want na Duitsland (ruim 200 miljard) behoren wij tot de grootste naïevelingen van Europa. Finland wilde als enige onderpand hebben. Wij stapten er met onze idealen in.
Een zwart gat is echt zwart
In de bedrijfskunde is het een bekend fenomeen. Stop op alle mogelijke manieren geld in een failliete onderneming en al snel blijkt dat er meer geld bij moet. Vervolgens wordt duidelijk dat die onderneming mét geld nog erger failliet is dan zonder. Zo is het ook met Griekenland gegaan. Blijft de vraag hoe het toch komt dat niemand aan de bel trekt nu de Grieken veel meer staatsschuld hebben dan tijdens het begin van de crisis, toen het land al teveel staatsschuld had.
De Grieken hebben het spel gespeeld zoals van hen verwacht werd. Na veel gesteggel met de Trojka van EU, ECB en IMF over de noodzakelijke hervormingen van het land werd een concrete agenda van maatregelen overeengekomen, die -naar nu blijkt- wél met de mond is beleden maar niet met de daad is uitgevoerd. De Grieken riepen altijd dat het land goed op koers lag, maar het was allemaal een toneelstukje.
Praatjes vullen geen gaatjes
Om voor de tweede bailout in aanmerking te kunnen komen moeten door Griekenland nog 153 acties worden genomen, waaronder het overplaatsen van zo’n 7000 ambtenaren naar een reservepoel, het privatiseren van staatseigendommen en het concurrerender maken van de economie. De lijst roept verbijstering op. Deze punten stonden van meet af aan op de agenda en hadden al lang doorgevoerd moeten zijn.
Toch is het geen wonder dat Griekenland iedereen om de tuin heeft geleid. Je kan nu eenmaal niet een land met een geheel eigen culturele identiteit dwingen om zich van de ene dag op de andere om te vormen tot voorbeeldburgers naar Europees economisch model en dat gaat zeker niet als een dergelijke modeleconomie helemaal niet bestaat. De EU, de ECB en het IMF verschillen onderling nogal van mening en dat heeft het IMF er in ieder geval toe gebracht om de eigen financiële bijdrage aan Griekenland voorlopig maar even niet over te maken.
Ondertussen hebben de Grieken geheel volgens de verwachting en zelfs voorspelling, een derde bailout nodig (ergens tussen 10 en 20 miljard euro) en dringt de Griekse regering met kracht aan op een nieuwe ronde van kwijtschelding van schulden. Zonder dat laatste blijft het dweilen met de kraan open. Andermaal hebben Griekenland en Europa elkaar in een patstelling gemanoeuvreerd.
Nederland op de strafbank
Terwijl ik deze column schrijf wordt de druk op Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep van ministers van financiën opgevoerd, namelijk om af te treden en plaats te maken voor een permanente voorzitter. Ik beoordeel dat als een typisch politieke afrekening voor de puinhoop die Griekenland tijdens zijn wacht en met dank aan Europa geworden is.\
Griekenland dreigt Europa nu alsnog door het putje te trekken. Aan het begin van de Griekse crisis kon het land nog gered worden met 50 miljard euro. Nu is de rekening al opgelopen tot zo’n 300 miljard euro en is de bodem van het zwarte gat verder weg dan ooit.

woensdag 8 januari 2014

'Grieken houden zich aan verplichtingen'

- Hoe lang zullen ze zich nog aan deze leugen houden ? Men verwacht in 2014 voor het eerst een primair overschot. De motivatie om zich nog aan de verplichtingen te houden zal snel tanende zijn.


'Grieken houden zich aan verplichtingen'


ATHENE (AFN) - Griekenland houdt zich aan zijn verplichtingen en zal de verstrekkers van noodkredieten niet vragen een deel van hun leningen weg te strepen. Dat stelde de Griekse vicepremier Evangelos Venizelos woensdag bij de officiële aanvang van het voorzitterschap van de Europese Unie, dat Griekenland het komende halfjaar vervult.
Venizelos noemde berichten dat Griekenland zijn schuldeisers zal moeten vragen om verliezen te accepteren op hun leningen, mythes. ,,Dat is een verkeerde aanpak, die nogal beledigend is voor Griekenland'', stelde de minister van Buitenlandse Zaken. ,,Griekenland leeft niet ten koste van zijn partners. Griekenland gaat juist correct om met zijn partners en verplichtingen.''
Griekenland kan volgens Venizelos de komende maanden, ondanks alle economische problemen, aan zijn verplichtingen als EU-voorzitter voldoen. ,,Velen kunnen het niet nalaten zich af te vragen hoe het kan dat Griekenland, dat een crisis doormaakt en hulp vraagt van zijn partners, toch het voorzitterschap wil vervullen. Wij zullen laten zien dat we er, vanuit institutioneel oogpunt, klaar voor zijn.''