Populaire berichten

donderdag 2 oktober 2014

Draghi wil slechte leningen Grieken en Cyprioten opkopen

Draghi wil slechte leningen Grieken en Cyprioten opkopen

Om de economie in Griekenland en Cyprus uit het slop te trekken wil president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank slechte leningen van die landen opkopen. Duitsland is boos.
De president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, zou twijfelachtige kredieten van Griekse en Cypriotische banken willen opkopen in een ultieme poging de kredietverlening in die landen op gang te krijgen.

Draghi zou dit voorstel vandaag willen voorleggen tijdens de maandelijkse ECB-bestuursvergadering. Dat schreef de Financial Times woensdag op basis van informatie van vertrouwelijke bronnen. Als een meerderheid van het ECB-bestuur akkoord gaat met dit voorstel, kan de ECB voor vele miljarden euro's bankleningen opkopen die als 'schroot' zijn geklassificeerd.
Mario Draghi zou twijfelachtige kredieten van Griekse en Cypriotische banken willen opkopen in een ultieme poging de kredietverlening in die landen op gang te krijgen
Het staat bij voorbaat vast dat Draghi's voorstel minstens één tegenstem krijgt en wel van Jens Weidmann, de president van de Duitse centrale bank. Weidmann is sowieso tegen het opkopen van bankkredieten, laat staan bankkredieten die niet aan de ECB-normen voldoen. Tot nu toe accepteert de ECB alleen waardepapieren met een kredietstatus van minstens BBB. De Griekse en Cypriotische bankkredieten hebben een waardering van B of lager, de zogenoemde 'junkstatus'.

Dat houdt in dat het risico op wanbetaling bij deze leningen relatief hoog is. Dat kredietbeoordelaars Griekse en Cypriotische bankleningen zo laag waarderen is niet zo gek, gezien het extreme wanbetalingspercentage op die stukken. Dat was eind 2013 zowel in Griekenland als Cyprus meer dan 30 procent (betalingsachterstand van minstens 90 dagen) en stijgt bovendien erg snel (zie grafiek).

Opkoopprogramma

De Griekse en Cypriotische bankkredieten hebben een waardering van B of lager, de zogenoemde 'junkstatus'.
Draghi wil de Griekse en Cypriotische banken verlossen van het 'gif' op hun balans opdat ze weer ruimte krijgen nieuwe leningen aan burgers en bedrijven te verstrekken. Dat moet de economische groei in die landen aanzwengelen.

Het ECB-opkoopprogramma van bankleningen is overigens niet alleen voor Griekse en Cypriotische banken bedoeld, maar voor banken in alle eurolanden. De bankleningen in andere landen hebben echter een hogere kredietstatus en voldoen wel aan de huidige ECB-normen. Die normen moeten worden afgezwakt om ook Griekenland en Cyprus te helpen en dat is Draghi kennelijk van plan.

De ECB neemt zo het risico op wanbetalingen over van de probleembanken in de eurozone. Als dat risico zich vervolgens vertaalt in verliezen voor de ECB, moeten alle eurolanden die verliezen aanzuiveren naar rato van de omvang van hun bbp. Duitsland moet dan het grootste deel betalen.

Europese vuilnisbank

Uit Duitsland komt daarom de meeste kritiek. De oud-hoofdeconoom van de ECB, Jürgen Stark, zei onlangs: 'Met de aankoop van bankkredieten neemt de ECB enorme risico's en verwordt zij tot een Europese 'vuilnisbank.' 'De potentiële herverdelingseffecten zijn zeer groot. Voor besluiten met zulke verreikende gevolgen heeft de ECB geen democratisch mandaat.'

Stark raakt daarmee aan de kern van de bezwaren die ook de Bundesbank tegen de opkoopprogramma's van de ECB heeft geuit. Om de schuldencrisis op te lossen moeten de welvarendste landen in de eurozone de armere landen subsidiëren. De politici durven die boodschap niet aan hun kiezers te verkopen. Ze schuiven de hete aardappel daarom op het bordje van de ECB. Die heeft geen parlementaire toestemming nodig en kan via de eigen achterdeur de Europeanen voor voldongen feiten stellen, zoals een transferunie, waarbij rijke landen arme overeind houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten