Populaire berichten

vrijdag 22 mei 2015

ECB worstelt met 'niet-politieke' rol in Griekenland

Wat is nou de functie van een centrale bank anders dan een ONafhankelijk instituut tov de politiek die voor financiële stabiliteit moet zorgen zonder de politieke motieven. Dat zijn immers de motieven die financieel gezien voor probleem zorgen. Immers ze hebben altijd een goed excuus om iets te doen waarvan ze weten dat het niet verstandig is. Een noodzakelijk kwaad ten behoeve van het grotere ideaal. Een excuus die in het verleden keer op keer voor catastrofe zorgde. Nu lijkt de situatie al decennia stabieler met de onafhankelijke CB-en. Nu is de ECB echter ook politiek geworden. Zo moest de huidige leider een Italiaan zijn nadat er een Duitser de leiding had. Eentje die op zijn Italiaans doet wat hij niet behoort te doen, maar gewoon een verlengstuk van de politiek wordt. 
Het lijkt erop dat de EU deze soapserie weer gaat verlengen en dus blijven de Grieken in de onzekerheid zitten, met alle economische gevolgen van dien. Maw nu nog steeds weten ze de situatie keer op keer juist te verergeren ipv met een oplossing te komen. Gewoon omdat ze bang zijn om een beslissing te nemen. Laat dat nou juist het enige zijn wat hun baan van ze vereist. Politici pppppffff.

De Europese Centrale Bank heeft deze week ingestemd met een opmerkelijk geringe verhoging van het zogenaamde 'ELA'-plafond voor Griekenland. Woensdagavond viel het besluit dat de ECB de Griekse centrale bank toestaat voor een maximum van €80,2 mrd aan krediet te verstrekken aan de Griekse commerciële banken. Dat zou €200 mln meer zijn dan het maximum dat een week eerder werd vastgesteld.
Woordvoerders van de ECB weigeren deze bedragen te bevestigen, maar in financiële kringen en ook in kringen rond de ECB gebeurt dat op basis van anonimiteit wel. Een verhoging met slechts €200 mln van het maximum dat Griekse banken kunnen belenen is vermoedelijk goed nieuws. Het duidt erop dat Griekse spaarders afgelopen week niet heel veel meer geld van hun bankrekeningen hebben gehaald, waardoor ook de liquiditeitsproblemen van de banken niet veel verder zijn verergerd. Blijkbaar is de noodzaak om de Griekse banken meer kredietruimte te gunnen even wat geringer.
Er is nog iets uitgelekt na de laatste bijeenkomst van de ECB over Griekenland. Daaruit komt naar voren hoezeer de ECB worstelt met haar rol in Griekenland. Het zou in de Beleidsraad van de ECB net niet tot een stemming zijn gekomen over de vraag of de gebruikelijke korting die de Griekse centrale bank voor de eigen banken hanteert bij het verstrekken van krediet omhoog moet. Het is gebruikelijk dat als banken voor een bepaald bedrag aan onderpand aanbieden, ze dan voor een lager bedrag aan krediet krijgen. Al enige weken 'dreigt' de ECB de Griekse centrale bank te verplichten een hogere korting op te leggen.
Standaardbeleid
In de ogen van de ECB-bestuurders zou dat normaal standaardbeleid zijn. Ze stellen vast dat in oktober vorig jaar is besloten dat de korting omlaag kon, omdat het economisch klimaat rond Griekenland was verbeterd. Inmiddels is die verbetering volledig ongedaan gemaakt, zijn de risico's dus ook weer veel groter en stelt men bij de ECB dat een veel hogere korting weer toepasselijk zou zijn.
Alleen, dat gaat zo gemakkelijk niet, want zodra de ECB een verhoging van de korting zou afkondigen, laat zich raden wat de koppen in de media zijn: 'ECB knijpt Griekse banken verder af'. Alleen al bij de gedachte daaraan wordt men in Frankfurt nerveus, want bij de ECB is met politieke stappen liever volgend dan leidend.
Afwachtend
Bij de ECB wacht men bij voorkeur zo lang mogelijk af wat het resultaat is van het politieke overleg met Athene over het al dan niet hervatten van het leningprogramma. Athene had gehoopt op een doorbraak op de EU-top van Riga, maar al begin deze week werd er van de zijde van EU vanuit gegaan dat een eventuele overeenkomst op zijn vroegst eind mei of begin juni te verwachten is.
In de slepende onderhandelingen van Athene met de geldschieters draait alles om de vraag of er een akkoord kan worden gesloten over een nieuwe geldinjectie voordat de Griekse staatskas echt leeg is en het land eventueel failliet gaat. Bij de Griekse banken is de situatie bijna even nijpend.
Tempo
De eerste vraag is steeds in welk tempo ongeruste rekeninghouders geld van hun deposito's opnemen. In maart viel het volgens officiële cijfers mee met de geldopnames. Op 29 mei volgt de publicatie over de gang van zaken in april. In bankkringen wordt gesteld dat er die maand weer flink meer is opgenomen. Eerdere forsere verhogingen van het ELA-plafond duidden daar ook op.
Inmiddels wordt ook steeds vaker de vraag gesteld over hoeveel geschikt onderpand de Griekse banken nog beschikken dat als basis kan dienen voor extra krediet. Nog genoeg om het een week of drie, vier uit te zingen, denkt men in de markt. Behalve als er toch weer meer geld van de rekeningen wordt gehaald de komende dagen, want dan kan het opeens weer hard gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten